Христо Христов е новият окръжен прокурор на Велико Търново

https://www.24chasa.bg/region/article/7867590 www.24chasa.bg
Прокурор Христо Христов

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Христо Христов за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново. За него гласуваха 9 от общо 11 члена на прокурорската колегия, съобщиха от държавното обвинение.

В концепцията си за стратегическо управление на Окръжна прокуратура – В. Търново прокурор Христов е набелязал като приоритетни цели за развитие на прокуратура: повишаване на нивото на срочност на решаване на преписките, повишаване качеството на прокурорската и следователската работа, подобряване на квалификацията на магистрати и служители, запазване на челното място на ВТОП по малък брой върнати от съда дела. В концепцията обръща и важно място на решаване на социално- битовия проблем на Окръжна и Районна прокуратури във В. Търново, свързан с недостиг на помещения за прокурори и служители.

При изслушването на Христо Христов, членовете на ВСС посочиха, че той е участвал в екипа, който изключително добре се е справил с управлението на окръжната прокуратура, има добър административен опит и се ползва с авторитет сред колегите си.

Христов има над 20 години юридически стаж в органите на съдебната власт, като е преминал последователно като съдебен кандидат, следовател, прокурор в Районна и Окръжна прокуратури и заместник окръжен прокурор. В органите на съдебната власт е започнал през 1999 г. От 2000 г. до 2006 г е следовател в Окръжна следствена служба - Велико Търново. През 2006 г. е назначен като прокурор в Районна прокуратура – Елена, като от 2009 г е командирован в Окръжна прокуратура – В. Търново. От 2012 г., с решение на ВСС е назначен за заместник - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-В. Търново, като в момента е изпълняващ функциите окръжен прокурор на същата прокуратура. Има ранг „прокурор в ВКП и ВАП“. За професионалната си дейност е многократно поощряван.