Линията на бедност в Добричка област намалява, но 32 300 жители са под прага й

https://www.24chasa.bg/novini/article/8108884 www.24chasa.bg
СНИМКА: КНСБ

През 2018 г. линията на бедност област Добрич e 327.41 лв. средно месечно на лице от домакинство, като под прага на бедност са били 32 300 лица, или 18.4% от населението на областта – съобщават от териториалната статистика. В страната линията на бедност през 2018 г. e 351.11 лв. средно месечно на лице от домакинство, като под прага на бедност са били над 1,5 милиона лица, или 22 % от населението на страната - сочат още данните на отдел „Статистически изследвания” – Добрич.

В сравнение с предходната година в област Добрич размерът на линията на бедност намалява с 3.8%, а относителният дял на бедното население се намалява с 0.6 процентни пункта.

Данните за 2018 г. показват, че, ако в доходите на домакинствата от област Добрич се включат пенсиите, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 18.4 до 23.9%, или с 5.5 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за област Добрич нараства до 43.5%, или с 25.1 процентни пункта, а за страната нараства до 45.2%, или с 23.2 процентни пункта.

Делът на бедните сред заетите лица е 8.0%.

През 2018 г. 12.2% от населението на областта живее в материални лишения, докато за страната те са 20.9%.

Комбинирането на трите показателя показва, че през 2018 г. 24.8% от населението на област Добрич, или 43 600 лица са били в риск от бедност и социално изключване.

Стойността на показателя намалява с 5.6 процентни пункта спрямо 2017 г., повече при мъжете - с 9.2 процентни пункта, в сравнение с жените – с 2.2 процентни пункта.