Патронажната грижа ще подпомага хора, поставени под карантина, и лица от рисковите групи, застрашени от коронавирус в Търговище

https://www.24chasa.bg/novini/article/8568681 www.24chasa.bg

Посещенията от домашни помощници и медицински лица продължават при спазване на всички противоепидемични мерки и осигурени лични предпазни средства

Проектът „Патронажна грижа“- Компонент 2 по ОПРЧР осигурява почасови домашни грижи за почти 120 възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Търговище. Заетите лица са 20 души – психолог, рехабилитатори, социални работници, домашни помощници и медицински сестри.

„Персоналът продължава работата си по предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове, съобразени със специфичните им потребности, при засилени мерки за сигурност и след предварително информиране за здравето на потребителите и съгласие от тяхна страна да ползват услугата в извънредната ситуация. В процеса на предоставяне на услугите се изгради взаимно доверие. Домашните помощници и медицинските специалисти вече са като част от семейството на потребителите”, посочва Христалина Халачева, ръководител на проекта „Патронажна грижа“ в Търговище.

Подписаното споразумение за удължаване на процедурата по Компонент 3 включва в получаващите подкрепа и хората под карантина заради разпространението на COVID-19. Екипите на „Патронажна грижа“, наети по Компонент 3, доставят лекарства, храни и други стоки от първа необходимост на възрастни хора над 65 г., хора с увреждания или под карантина, които са принудени да останат по домовете си.

Персоналът оказва съдействие на хората в нужда и в заплащането на битови сметки или заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

“С обявяването на извънредното положение хората, които имат нужда от предоставяне на патронажна грижа, започнаха да се увеличават. Обаждаха се възрастни хора, имащи необходимост от закупуване на храна и лекарства. Започнаха да се обаждат и хора, поставени под карантина, които не можеха да излизат от домовете си. На всички трябваше да откликнем. На всеки заявил услуга се обаждахме да предупредим кой служител ще го посети, за да предотвратим измами, на които тези хора са податливи”, допълва Христалина Халачева.

По думите й в момента хората имат сериозна нужда от психологическа подкрепа – да споделят притесненията и страховете си, да бъдат изслушани и посъветвани от специалист, особено когато нямат близки, с които да общуват. След обявяването на извънредното положение консултациите с психолог се изпълняват дистанционно по телефона или на място - според желанията на потребителите.

По Компонент 3 на „Патронажната грижа“ се предвижда да бъдат обхванати 180 потребители на територията на община Търговище.