Мултиплициране на резултатите от проект за ефективно използване на ресурсите в "ЕМ ЕС ГРУП" ООД“

https://www.24chasa.bg/region/article/9028010 www.24chasa.bg

Във връзка с проведенa кръгла маса и пресконференция за мултиплициране на резултатите от Проект № BG16RFOP002-3.004-0142 “Пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в "ЕМ ЕС ГРУП" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 16.09.2020 г. /сряда/ от 09:30 часа в в Хотел Плаза, на адрес: бул. „България“ 125A, 4003 Пловдив, Конферентна зала “Премиум” беше проведена кръгла маса за мултиплициране на резултатите от Проект № BG16RFOP002-3.004-0142 “Пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в "ЕМ ЕС ГРУП" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Поканени бяха да присъстват всички заинтересовани страни, като участници на събитието бяха представители на бизнеса, браншови/работодателски организации и др.

Пред присъстващите беше представен проект № BG16RFOP002-3.004-0142 “Пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в "ЕМ ЕС ГРУП" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и внедрената в неговите рамки пилотна технология - издувна машина за иновативно автоматизирано едностъпково производство на продукт бутилки от полиетилен с вместимост до 2 л. вкл. и беше проведена дискусия с участниците.

На 17.09.2020 г. /сряда/ от 09:30 часа в в Хотел Плаза, находящ се на адрес: бул. „България“ 125A, 4003 Пловдив, Конферентна зала “Премиум” беше проведена пресконференция за мултиплициране на резултатите от Проект № BG16RFOP002-3.004-0142 “Пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в "ЕМ ЕС ГРУП" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Поканени бяха да присъстват всички заинтересовани страни, като участници на събитието бяха представители на бизнеса.

Пред присъстващите беше представен проект № BG16RFOP002-3.004-0142 “Пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в "ЕМ ЕС ГРУП" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и внедрената в неговите рамки пилотна технология - издувна машина за иновативно автоматизирано едностъпково производство на продукт бутилки от полиетилен с вместимост до 2 л. вкл. и беше проведена дискусия с участниците.

Данни за контакт:

Иво Богданов

Управител

„ЕМ ЕС ГРУП“ ООД

Гр. Пловдив, ул. „Дилянка“ № 2А

Електронна поща: emecgroup@abv.bg

-------------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------

Проект № BG16RFOP002-3.004-0142 “Пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в "ЕМ ЕС ГРУП" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Project № BG16RFOP002-3.004-0142 "Pilot and Demonstration Effective Resource Initiatives at EM ES GROUP Ltd.“, financed by the Operational Programme "Innovation and Competitiveness", financed by the European Union through the European Regional Development Fund .

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЕМ ЕС ГРУП“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Отстранени по различни причини съдебни заседатели провалят дела и ги връщат в изходна позиция. Това от своя страна налага повтаряне на проведени вече процесуални действия - разпити на свидетели, приемане на експертизи и др. Резултатът е влачене с години на делата, а през изтеклото време вече далите обяснения пред магистратите често "забравят"

От присъда затвор доживот е на път да се измъкне доайенът сред наркотрафикантите Огнян Атанасов, който международните ченгета определят като Балканския или Петричкия Ескобар. Най-тежкото наказание е дадено от Апелативния съд в Солун на 57-годишния мафиот от село Тополница. Освен тази присъда Ескобара има още две за трафик на дрога

Тежка промоция за пловдивската си резиденция е обявил Цар Киро, показа проверка на "България Днес". Самозваният ромски монарх е извадил за продан притежаваната от него седеметажна сграда в центъра на града, става ясно от сайт за имоти. Обявената цена е 2 млн. лева. Макар и висока, сумата на практика е солидно намалена