Кметът на Монтана подписа договора за Изграждане на Младежки център

https://www.24chasa.bg/region/article/9138209 www.24chasa.bg

Днес в сградата на Министерство на образованието и науката кметът на Монтана – г-н Златко Живков, подписа в присъствието на Министъра на образованието и науката – Красимир Вълчев и ръководителя на Програмния оператор – Цветана Герджикова, договора по проект „Изграждане на Младежки център – Монтана“.

Той се финансира по програма „Место развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, изпълнявана от Министерството на образованието и науката (чрез дирекция „Външни европейски програми“, която изпълнява функциите на Програмен оператор) с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021.

Стойността на проекта е 3 790 896 лв., с продължителност от 43 месеца, а изпълнението му е планирано в 11 отделни дейности. Реализирането му ще е в партньорство с Професионален и образователен център Hringsja, базиран в Рейкявик, Исландия. От 1987 г. исландската неправителствена организация разработва обучителни програми и работи в групи и индивидуално с младежи, включително с дислексия, хиперактивност и др., като разполага с различни специалисти.

Най-големият ресурс по проекта е насочен към изграждането и оборудването на центъра, който ще се намира на входа на парк „Огоста“. Предвижда се в него да има обособени:

зона за обучения, включваща семинарна зала, зали за модерни танци, гимнастика/аеробика, компютърна зала/зала по роботика, Многофункционална зала с малка сцена;

спортна зона, включваща боулинг зала, комбинирано игрище за тенис на корт и бадминтон;

спортна зона на открито, включваща игрално поле за петанка и въжена пътека;

зона за настаняване с 36 места;

административна зона.

След изграждането и оборудването на всички зони екип от психолог, младежки работници и медиатори ще работи с децата и младежите, предлагайки им различни занимания, насочине към образователни, културни и граждански инициативи; реинтеграция на отпадналите (и застрашените от отпадане) от образователната система; стимулиране на участието на семейството, общността и местните власти в работата с младежта. Планирано е създаването на различни клубове – роботика и нови технологии; тенис на корт; бадминтон; аеробика и др. Ключови в работата с младежи са различни работилници, обучения по ключови компетентности, летни занимания и др. Важна част от дейността на Центъра е съвместната работа и обмяната на опит с другите младежки центрове в страната и в другите европейски страни.

В различните дейности на Младежки център – Монтана ще се включат поне 1000 младежи на възраст между 15 и 29 години, като 20% от тях са младежи от уязвими групи.

В рамките на конкурсната процедура одобрените проекти са 4 – в Габрово, Монтана, Бургас и Перник, които допълват вече изградените центрове в Добрич, Пловдив, Стара Загора и Враца, финансирани също с подкрепата на ФМ на ЕИП, но от предишния програмен период 2009 – 2014 г.