12 % безработица във Видин, Враца и Монтана през октомври

https://www.24chasa.bg/region/article/9254836 www.24chasa.bg
СНИМКА: Pixabay

Равнището на регистрирана безработица в региона на Видин, Враца и Монтана през октомври е 12.3%. Отчита се спад от 0.4 процентни пункта в сравнение с предходния месец септември и ръст с 0.7 пункта спрямо година по-рано.

В края на месец октомври регистрираните безработни в Дирекции „Бюро по труда” според административната статистика на Агенцията по заетостта са 21 269, което е със 752 лица по-малко от септември.

За ползване на посредничеството и услугите на Дирекции „Бюро по труда” през месеца са се регистрирали нови 2005 безработни лица. Освен тях, други 42 души от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери, също са се регистрирали в ДБТ от региона.

През октомври броят на започналите работа безработни лица достигна 1365, като се отчита ръст от 4,3% спрямо месец октомври 2019 г. През изминалия месец 24 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез Дирекции „Бюро по труда”. От започналите работа 68.9% са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 18,7% от всички започнали работа, следвани от търговия – с 16,3%, държавно управление – 14,4%, образование – 6,3%, строителство – 5,9%, и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 424 безработни лица от рисковите групи – 240 по програми и мерки за заетост и 184 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 476 лица, сключени са трудови договори с 91 безработни.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа за заетостта, популярни като 60/40 или ПМС 151/2020 г. и 80/20 или проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, осигуриха запазване на работни места във фирми от региона. По проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” са одобрени 49 заявления от работодатели за изплащане на компенсации за 475 лица. До момента по реда на ПМС 151/2020 г. са одобрени 154 работодатели за изплащане на средства за 2 991 наети лица. С ПМС 278 е продължено действието на мярката 60/40 до края на годината.

В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, през месеца, при спазване на всички противоепидемични мерки, са включени нови 11 безработни лица.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 676. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (33.3%), следват търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (13.3%), административните и спомагателните дейности (12.9%), държавно управление и образование (10.8%).

Най-търсените професии през месецa са: шивачи; машинни оператори и монтажници в производството; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (сервитьори и готвачи); водачи на МПС; учители; лекари и медицински персонал; общи работници; продавач-консултанти; кредитни консултанти и др.