44 от 56 общински дружества на печалба в София, 14 000 души работят в тях

https://www.24chasa.bg/region/article/9258471 www.24chasa.bg
СНИМКА: Архив

СОС гласува политиките за управлението им

44 търговски дружества с общинско участие в капитала от общо 56 в София отчитат положителен финансов резултат за 2019 г. Общата реализирана печалба е 17 495 хил. лв. и сравнена с 2018 г., е увеличена с 6 115 хил. лв. Това съобщиха от пресцентъра на СОС.

Реализираните приходи са 1 229 245 хил. лв., като също отчитат ръст от 254 056 хил. лв. спрямо предходната година, или 26,05%.

Средносписъчният брой на работните места пък е близо 14 000 - 13 993, наети по трудов договор лица.

Две комисии на СОС одобриха доклад за приемане на политика за участието на Столична община в публичните предприятия - по финанси и по икономика.

Законът за публичните предприятия и правилникът към него налагат прозрачно и адекватно управление, както и строг контрол на изпълнение на поставените цели на публичните предприятия, съобразени с държавното и общинско участие в собствеността.

"Професионално управление, инвестиции в нови активи, и разнообразни услуги, непрекъснато подобряване на качеството са основни фактори за успешно развитие", обясни председателят на комисията по икономика Николай Стойнев.

"Приемаме нова политика за управление на общинските дружества, с ясни цели и конкретни мерки за по-доброто им управление", коментира шефът на комисията по финанси Георги Георгиев.

Скоро ще бъдат обявени процедурите за избор на ръководства на три от общинските транспортни дружества. Преди отварянето на процедурата трябва да е ясна и политиката на Столичната община относно управлението на тези дружества, подчертаха общинари.

Общината си поставя 7 цели във функционирането на публичните предприятия - по-ефективно и прозрачно управление, повишаване на приходите, подобряване на състоянието на дружествата, обвързване на управлението с приоритетите на Столичната община, повишаване на контрола върху дейността им, устойчиво развитие и подобряване на услугите за гражданите.

В общинската икономика функционират 56 търговски дружества със 100% участие на Столична община в капитала. От тях 38 са лечебни заведения - 11 болници и 27 за доболнична помощ, включително 22 ДКЦ-а. Другите търговски дружества, извън здравната система, са 18.

Към края на 2019 г. собственият капитал на търговските дружества е 815 894 711,16 лв.