Община Дупница събра 6,2 млн. лв. данъци и такси, повече от 2019 г.

https://www.24chasa.bg/region/article/9408096 www.24chasa.bg
Сградата на община Дупница

6 280 270 лв. са постъпленията в общинския бюджет от местни данъци и такси за изминалата 2020 година. Сумата е с почти 1,5 млн. лв повече в сравнение с предходната, когато са влезли 4 871 925 лв. Най-голям ръст на събираемост-почти двойно, бележи данъкът за недвижими имоти, който е 933 376 лв. при 589 099 за 2019 година. Данък МПС запазва нивото от 2019 година, като през 2020 година са внесени 1 769 135 лв. (1787 520 лв. - 2019 година). Същата е ситуацията и с такса "куче", където приходите за 2020 година са 4 219 лв., срещу 4226 за предходния 12-месечен период. От такса битови отпадъци постъпленията са 2 368 124 лв. (1 943 257 лв - 2019 год), от патентен данък - 111 842 лв. (131 404 лв. - 2019 г). 547 844 лв. са постъпили през миналата година от "данък-придобиване", показва още справката.

Забелязва се 70% увеличение на постъпленията в бюджета на общината чрез плащания през ПОС-терминали. За миналата година, от разстояние са направени плащания по различните данъци и такси в размер на 339 656 лв. (200 851 лв. - през 2019 год.). Въпреки епидемиологичната обстановка в страната от март миналата година, ръст бележи и туристическият данък, който е в размер на 12 023 лева (11 106 лв през 2019 год).
Увеличение на местните данъци и такси през 2021 година няма и се запазват ставките, както досега.