Съдът прие тройната съдебно-екологична експертиза за добива на природен газ в Добруджа

https://www.24chasa.bg/region/article/9416391 www.24chasa.bg

На открито съдебно заседание, образувано по жалба на софийска фирма срещу решение на директора на РИОСВ – Варна, с което е отказано одобряване на осъществяването на инвестиционно предложение за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич.

След като изслуша вещите лица от тройната съдебно-екологична експертиза, съдът прие експертизата и представените доказателства за извършените сондажни работи в глинестия пласт, от които стана ясно, че в този интервал ядково сондиране не е извършвано и не е взета ядкова проба, съобщават от пресцентъра на административния съд във Варна.

По искане на заинтересована страна, съдът изиска от Министерство на енергетиката ежедневните рапорти за взетите сондажни ядкови проби от въпросния глинест пласт. Очаква се жалбоподателят да отговори на въпроса, дали се пази, къде и в какво количество материал от пробите. Даде 7-дневен срок на страните за прецизиране на задачи към повторните и нови експертизи, поискани във връзка с оспорването на приетата тройна съдебно-екологична експертиза.

На съдебното заседание съдът изслуша и прие експертизите на 6 вещи лица – еколог, геолог, хидрогеолог, сондажен инженер, химик и геофизик, по предоставените от тях екологична и комплексна съдебно-техническа експертиза.

Следващото заседание по делото е насрочено за 19 март 2021 г. от 11.00 ч.