Община Велико Търново разширява социалните услуги с "Асистентска подкрепа"

https://www.24chasa.bg/region/article/9441148 www.24chasa.bg
СНИМКА: Община Велико Търново

Община Велико Търново продължава предоставянето на грижа в домашна среда и разширява достъпа с нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, информираха от местната управа.
През цялата 2021 г. Община Велико Търново осигурява безплатна храна за обяд на 135 нуждаещи се и продължава грижата в домашна среда за над 700 лица. Тя е предоставяна от над 290 асистенти, назначени на трудов договор, отчитат от общината .

От 4 януари стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги. Финансирането е със средства от държавния бюджет. На територията на община Велико Търново се предвижда да бъдат обхванати 208 потребители.

С предоставяне на асистентска подкрепа ще се осигури ежедневна почасова грижа в домашна среда (до 4 часа дневно, всеки работен ден) на деца и възрастни с трайни увреждания с определена чужда помощ, също и на хора в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена степен на намалена работоспособност. Броят часове се определя според индивидуалните нужди, уточняват експертите.

Предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ се извършва чрез служители, назначени на длъжност социален асистент.

Един социален асистент осигурява грижи за най-малко двама потребители, помага им при самообслужване, извършване на домакински дейности, организация на ежедневието, съдействие при изготвяне на документи и други.

Кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ и желаещите да ползват социалната услуга могат да подават документи в Центъра за административно обслужване, в сградата на Община Велико Търново.
Допълнителна информация и документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ са публикувани на официалната интернет страница на Община Велико Търново на www.veliko-tarnovo.bg

В изпълнение на дейностите по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, продължава предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги на възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания и техните семейства, със срок до 4 май т. г. Чрез създадения по проекта Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно – социални услуги към месец януари 2021 г. подкрепа се оказва на над 140 нуждаещи в 15 населени места в общината. Те получават безплатно здравни и/или социални услуги до 2 часа на ден, предоставяни от 18 домашни санитари и 3 медицински сестри. За изпълнение на дейностите по проекта към „Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно – социални услуги“ са назначени двама социални работници, психолог и шофьор.

В подкрепа на мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез ограничаване контактите между хората и в подкрепа на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, Община Велико Търново продължава реализирането и на друг проект за патронажна грижа - Компонент 3, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, със срок на изпълнение до 30 юни. Към настоящия момент по този проект са обхванати общо 333 лица, попадащи в целевата група, от 22 населени места на територията на общината. Процедурата за заявяване на услугите е достъпна.

Продължава изпълнението на Механизма за лична помощ по реда на Закона за личната помощ, като към 01.01.2021 г. в Община Велико Търново потребители са общо 223 лица, в т.ч. 38 деца, за които полагат грижи общо 226 лични асистента, назначени на трудов договор. Услугата се предоставя на територията на община Велико Търново, като са обхванати 17 от населените места.

През 2021 г. Община Велико Търново продължава да предоставя социалната услуга „Обществена трапезария“ с увеличен капацитет от 75 на 135 места, като средствата за обезпечаване дейността са осигурени от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Към настоящия момент безплатна храна за обяд от Обществената трапезария получават 133 нуждаещи.
Право да ползват социалната услуга „Обществена трапезария” имат семейства на месечно подпомагане, хора с доказана липса на доходи и близки, самотно живеещи, скитащи и бездомни, включително  деца, вписани в регистъра  при Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Велико Търново, както и изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход;

Продължава приемането на заявление–декларация /по образец/ в офиса на Домашен социален патронаж.