Избраха Янко Янев за председател на Апелативен съд - Велико Търново

https://www.24chasa.bg/region/article/9450818 www.24chasa.bg
Съдия Янко Янев

Висшият съдебен съвет избра съдия Янко Янев за втори мандат председател на Апелативния съд във Велико Търново, съобщиха от съдебната палата.

На проведеното на 26.01.2021 г. заседание Съдийската колегия на ВСС му гласува доверие с пълно единодушие (с 13 гласа „за“) .

Кандидатурата на съдия Янев бе издигната от шестима съдии от Апелативен съд – Велико Търново и на общо събрание на съдиите на ВТАС от 04.06.2020 г. получи подкрепата на всички свои колеги, без нито един глас „против“. Той представи своята управленска концепция на Общо събрание на съдиите на Апелативен съд – Велико Търново на 12.01.2021 г. и отново получи пълната подкрепа на колегите си. В концепцията си съдия Янев акцентира върху принципа на приемственост и надграждане върху досега постигнатите резултати. Основните набелязани от него цели са свързани с преодоляване на проблемите с кадровата обезпеченост на съдийския състав; необходимостта от постоянно повишаване на квалификацията на магистратите и служителите; оптимизирането на административната дейност; надграждане на техническото осигуряване и процесите в прехода към електронно правосъдие и максимална прозрачност в работата на съда.

Съдия Янко Янев е роден на 31.12.1973 г. в гр. Димитровград. Завършил е юридическото си образование в ПУ „ П. Хилендарски“ през 1998 г. Започва кариерата си на 1 октомври 1998 г. като съдебен кандидат в Окръжен съд – Габрово, а от 15.11.1999 г. и като младши съдия в същия съд. От 15.05.2000 г. е назначен като съдия в Районен съд – Габрово, а от 15.05.2001 до 22.05.2008 г. е административен ръководител-председател на Районен съд - Дряново. От 22.05.2008 г. работи на длъжност зам.-административен ръководител и зам.-председател на Окръжен съд – Велико Търново.

На 22.01.2015 г. придобива най-високия ранг – „съдия във ВКС/ВАС“. От 1 юни 2015 г., след спечелен конкурс, встъпва в длъжност като административен ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново. След изтичане на петгодишния му мандат, с решение на Съдийската колегия на ВСС от 19.05.2020 г бе определен да изпълнява функциите на административен ръководител – председател до провеждане на конкурс. Има близо 20 години опит в ръководството като председател или зам.-председател на съдилища от всички нива – районен, окръжен и апелативен. При последното си атестиране от ВСС е получил комплексна оценка от 150 точки – максималния възможен брой за административен ръководител на съд. Срещу него не са подавани сигнали от дисциплинарен характер и не са му налагани наказания.