9 дни с превишения на фини прахови частици са отчетени през февруари в Русе

https://www.24chasa.bg/region/article/9565407 www.24chasa.bg
СНИМКА: Архив

9 дни с превишения на средноденощната норма за ФПЧ10 (50 µg/m3) са отчетени от Автоматичнта станция „Възраждане“ в Русе през месец февруари, съобщи РИОСВ.

Те варират от 1.1 до 2.4 пъти над нормата, като измерена максимална стойност е била регистрирана на 21 февруари - 121,95 µg/m3. С това от началото на годината са отчетени общо 13 превишения на нормите на този замърсител. Дните с превишения се свързват с използването твърди горива за отопление в битовия сектор (основно дърва и въглища), както и метеорологични фактори - липсата на вятър, наличие температурни инверсии, мъгли.

Завишени, но не превишени са измерените стойности на азотните оксиди и въглеродния оксид. Най-неблагоприятно за разсейването на замърсителите на въздуха в приземния слой на атмосферата е тихото време и слабите ветрове със скорост от 0 до 2 метра в секунда, регистрирани през периода. През последната седмица на февруари е отчетен трансграничен пренос на прахови частици от пустинята Сахара, което също се отрази на качеството на въздуха.

През същия период на изтеклата година са регистрирани 20 дни с превишения на СДН за ФПЧ10, като шестнадесет от тях през месец януари и четири през февруари, с максимално отчетена стойност 145,15 µg/m3, т.е 2.9 пъти над нормата. За задържането на атмосферните замърсители допринася и топографията на града, стъпаловидното разположение на района, непрекъснатите редове от многоетажни с наличие на разположени между тях ниски сгради (съответно източници на емисии).

Анализът на данните през последните пет години показва намаляване на броя дните с нарушено качество на атмосферния въздух (КАВ) по отношение на фините прахови частици. От 2015 г. те са били 79, през 2018 г. – 65 дни. През 2019 г. в сравнение с 2020 г. са отчетени по-малко дни с превишения – 42 броя. Средногодишната концентрация (СГК) за фини прахови частици до 10 ?m за гр. Русе през последните години е под заложената норма - 40 ?g/m3.

Изчислената за АИС „Възраждане” СГК през 2020 г. е 34,7 µg/m3. За община Русе все още се отчита неизпълнение единствено на изискванията за годишно превишаване на среднодневната норма (СДН) за ФПЧ10 до 35 пъти. Превишенията се отчитат през отоплителния сезон.