Търновци на 19-то място по заплати, получавали 1090 лв. в края на 2020 г.

https://www.24chasa.bg/region/article/9583103 www.24chasa.bg
Търновци на 19-то място по заплати, получавали 1090 лв. в края на 2020 г.

1090 лв. е средната месечна работна заплата в област Велико Търново през четвъртото тримесечие на 2021 г., сочат предварителните данни на отдел „Статистически изследвания - Велико Търново”. Тя е с 21 лева по-висока спрямо предходното тримесечие, но е с 347 лв. по-ниска от средната за страната (1437 лева). В сравнение с останалите области в страната по равнище на работна заплата област Велико Търново се нарежда на 19-то място, според статистиката.

Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата в края на 2020 г. спрямо предходното трето тримесечие - с 16.5%, е регистрирано в икономическа дейност „Култура, спорт и развлечения”, а най-голямо намаление се наблюдава в дейност „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 8.4%.
С 7.6% са нарастнали доходите спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г.С близо 40 на сто повече получават в сферата на културата, спорта и развлеченията. Втори по ръст на заплати са медиците и социалните работници с 27.1%.
Най-високи заплати през четвъртото тримесечие на 2020 г. са получили наетите в производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 1 592 лева и държавно управление” - 1 513 лева.
Най-ниско платени са били работещите в професионални дейности и научни изследвания с 669 лв.
Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2020 г. намаляват с 2.5% спрямо края на септември 2020 г., и са 63.4 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” - с 27.8% и „Селско, горско и рибно стопанство” - със 17.2%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 26.7 и 15.3%.
В края на декември 2020 г. в сравнение с края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 3.5 хил., или с 5.2%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост” и „Хотелиерство и ресторантьорство” съответно с 1.0 и 0.9 хиляди, а най-голямо увеличение в дейност „Образование” - с 0.2 хиляди.