Кметът на Несебър инспектира реконструкцията на улиците в Стария град

https://www.24chasa.bg/region/article/9684511 www.24chasa.bg
Кметът Николай Димитров проверя как върви смяната на уличната настилка в Стария град.

Общината  добавя още история с мащабно проучване в склоновете на Стара планина

Кметът на община Несебър Николай Димитров инспектира строителните обекти в Стария град, придружен от началника на отдел "Инвестиционно планиране, строителство и режими по организация на движението" инж. Динко Войнов. На територията на полуострова се извършва подмяна на асфалтовите улични настилки с каменно покритие от сечен гранит, а тротоарните се застилат с каменни плочи. Реконструкцията се изпълнява с европейски средства и е етап от маршрута "Духовен път". Той е един от успешно реализиращите се проекти, чиято цел е да популяризира главните исторически и културни обекти в Стария Несебър. По този проект през изминалия сезон бяха обновени улиците "Ахелой", "Хемус", "Тервел", "Месамбрия", а в момента се изпълняват строително-монтажни дейности по "Мена" и "Рибарска". Целта на проекта е чрез хармонизация на общия изглед на Стария град интересните обекти с археологическа и историческа ценност да изпъкнат като се подчертае тяхната индивидуалност.

Междувременно Несебър ще добави още 102 нови ареологически обекти към хилядолетната си история. Ценните находки като селища, крепости и отбранителен вал датират от късната праистория до Възраждането и са открити от екипи на музей "Старинен Несебър" и от департаментите "Археология" и "Природни науки" на Нов български университет с активното съдействие от Община Несебър. Сега предстои по детайлното им проучване с най-съвременни методи.

Според археолозите най-интересни са откритията между късната желязна епоха и края на античността, чийто датировка е установена с рентгено-флуорисцентна спектометрия и фазова прахова дификция на проби от глини, пясъци, строителна и битова керамика. В рамките на проучванията бе извършено и въздушно сканиране с безпилотна летяща платформа и бе създадена мозайка от изображения във видимия спектър, както и подробен триизмерен цифров модел на заснетата територия, обясниха експерти.

Дейностите са етап от изпълнение на проектите "Археология на ландшафта: модели за реконструкция на древна жизнена среда" и "Реконструкция на материалната култура и знанията за древната околна среда чрез методите на археологичeската химия", финансирани от фонд "Научни изследвания".

Основната цел на проекта "Археология на ландшафта: модели за реконструкция на древна жизнена среда" е да се направи научна възстановка на пейзажа от едно време на територията на южните склонове на Еминска Стара планина в участъка между Дюлинския проход и нос Емине и проследяването на човешкото въздействие в района за пресъздаване на екологични модели на заселване и обитаване. При проучванията освен традиционните археологически и геоложки методи ще бъдат приложени и дистанционни методи на детекция като сканиране с помощта на летяща платформа и изготвяне на триизмерен модел на терена с висока резолюция. В рамките на проекта предстои и регистриране на археологически обекти, разположени около естествени речни корита и склонови наслаги.

С втория проект пък се цели да бъдат получени нови данни за материалната култура и познанията на хората в разглеждания район. За реализирането им ще бъдат събрани образци и взети проби от керамични и строителни материали, металургични останки, местни изходни суровини, използвани за строителството и производството на строителна керамика, и предмети за бита. Те ще се изследват, за да се проучат технологиите и познанията на хората за околната среда в различни археологични епохи. Проучванията ще бъдат съсредоточени по бреговете на реките Хаджийска, Бяла и Ахелой.