Вижте седмичния отчет за дейносттта на общинската администрация в Русе

https://www.24chasa.bg/region/article/9714192 www.24chasa.bg

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

- изпратен е графикът за пръсканията за комари на Община Гюргево за координиране на третиранията;
- с Басейнова дирекция Дунавски район се извърши проверка и пломбиране на четирите тръбни сондажни кладенци, собственост на Община Русе, от които ще черпим вода за поливане и почистване;
- подготвя се доставката и разполагането на нови масивни пейки в зоните за обществено ползване и междублоковите пространства;
- стартира подмяна на пясъка в пясъчниците на детските площадки;
- определени бяха точките за разполагане на контейнерите за текстил и обувки;
- продължи ремонтирането на алейни и паркови осветителни тела в гр.Русе, гр. Мартен, с. Червена вода и с. Бъзън – 93 бр.;
- продължава възстановяването на техническата инфраструктура за външното осветление в участъци по бул. „България“, път I-5, път II – 21 и бул. Христо Ботев;
- извършиха се текущи ремонтни дейности на общински път между с. Николово и с. Просена и пътни участъци в Лесопарк „Липник“, вследствие на което са отстранени над 150 повреди по пътните настилки;
- по предложения на граждани се въведе еднопосочно движение по ул. „Духовно възраждане“ в участъка от ул. „Райко Даскалов“ до ул. „Р.С.Раковски“;
- въведохме временна организация на движението по:
• ул. „Чипровци“ в участъка от ул. „Тича“ до ул. „Лисец планина“ във връзка с ремонта на повдигнатото кръстовище при ул. „Сърнена гора“ за периода от 13.04-19.04.21 г.;
• ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в участъка от ул. „Антим I“ до жп надлеза във връзка с прекарване на водопровод за периода от 14.04-24.05.21 г.
- ремонтирани са 94 бр. отделни разрушения на съществуващата асфалтова настилка по ул. Студентска, ул. П.Д.Петков, бул. Липник, бул. Тутракан, бул. Съединение, ул. Проф. Димитър Баларев, ул. Неофит Рилски, ул. Доростол, алея „Ела“, алея „Топола“, участък пред Детска ясла №5 и др.;
- отремонтирани са 3 бр. канализационни ревизионни шахти по бул. Съединение и бул. Цар Освободител;
- от общинския приют за безстопанствени животни са осиновени 23 бр. безстопанствени кучета и 10 бр. котки;
- завърши почистването на нерегламентиранo сметищe в кв.“Тракция“ и това на товарния портал на магазин „Метро“. Почистени бяха и 5 сметища кв.Родина.
- прилежащите зони на бул.България бяха окосени и се пикираха приблизително 30 000 броя летни цветя;
- извърши се проверка за непремахнати агитационни материали на територията на града.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

- започнаха дейности по изграждане на улично осветление около бл. „ЦЮР 2“, бул. „Цар Освободител“ 140, пред бл. „Вежен“ в ж.к. „Родина“ и по ул. „Никола Табаков“ в кв. „Чародейка Г-юг“;
- стартира и благоустрояване на междублоковото пространство на блокове 131 и 133 на ул. "Юндола" в кв. "Здравец". Там ще бъдат изградени също осветление и паркинг;
- започна отстраняването на констатирани дефекти по повдигнато кръстовище на ул. “Чипровци“, както и на бул. „Придунавски“;
- приключи и ремонтът на газова отоплителна инсталация на Детска ясла № 9;
- в края на тази седмица е обявена обществена поръчки за упражняване на строителен надзор на анаеробната инсталация;
- издадени са 2 акта за незаконно строителство, 16 Разрешения за строеж и са одобрени 7 подробни устройствени плана.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

- първо място за Фолклорно танцово студио „Зора“ към ОМД в международен онлайн конкурс „Бъдещи звезди“ Италия в категория фолклорни танци;
- прием на проектни предложения за финансиране по Програма „Култура“ на Община Русе;
- проведени са работни срещи във връзка с кандидатурата на Община Русе по Програма BG08 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ – „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“;
- извършени са проверки по получени сигнали от тел. 112 за хора, които са на улицата и водят скитнически начин на живот и пребивават в различни части на града;
- с цел превенция възникването на епидемиологична обстановка на територията на община Русе /за Коронавирус/, координиране и организация за извършване на съвместни проверки на място на лица, поставени под карантина с екипи на ОДМВР-Русе и медицински специалисти са извършени проверки на 457 лица под карантина, от които 28 са хоспитализирани.

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

- от Национален доверителен екофонд се одобри за финансиране депозирано проектно предложение за енергийна ефективност на обект ОУ„Отец Паисий“, гр.Мартен;
- проведе се дипломатическа среща с посланиците на Кипър, Словакия и Словения, както и с консула на Словакия и началника на Чешкия център в София за възможностите за сътрудничество в сферата на културата ибзинеса;
- от 19.04.2021 г. стартира програмата за малки населени места на Община Русе. Целта на кампанията е да бъдат реализирани проекти за подобряване на физическата и жизнена среда на малките населени места на територията на Община Русе и разрешаване на проблеми с висока обществена значимост. Финансирането ще е в диапазон от 15 000 до 30 000лв., в зависимост от регистрираното по настоящ адрес в кметството население;
- започнаха проверки на инспекторите от Защита на потребителите. Проверени са 30 търговски обекта и са дадени 20 предписания. Инспекторите проверяват за наличието на разрешителни за търговска дейност, заплатени такси, поставени цени и етикети на стоки, работно време. На нарушителите са дадени предписания и срок за отстраняване на нарушенията. Проверяващите продължават и с разяснителната кампания за разделното събиране на отпадъците, задължение на собствениците на търговските обекти;
- получена е покана от Община Уйбуда, Унгария, за присъединяване като партньор за споделяне на опит и добри практики от реализиран проект по Урбакт. Унгарският Съвременен архитектурен център (КЕК) е стартирал проект, наречен "Будапеща 100 – Празник на 100 годишни къщи". Мотото на инициативата е „Всяка сграда е интересна и важна“;
- през тази седмица бяха получени и се разглеждат годишните финансови отчети на осемте общински еднолични търговски дружества. Специалистите от отдела започват изготвяне на индивидуални финансово-икономически анализ за всяко дружество.