Ремонтират с повече от 3 млн. лв. приюта за бездомни във Варна

https://www.24chasa.bg/region/article/9735126 www.24chasa.bg

В понеделник ще се състои церемония по откриване дейностите на проект "Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна".
Първата копка ще бъде направена на ул. “Петко Стайнов“ №7, финансирането е по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е Община Варна.

Общата стойност на проекта е 3 311 011,19 лв., срокът за изпълнението му - от 10.10.2019 г. до 10.04.2022 г.
Главната цел на проекта е осигуряването на подходяща социална инфраструктура за лицата, ползващи социални услуги на територията на община Варна.

Цели се подобряване на условията за предоставяне на социални услуги за потребителите и персонала, предлагане на по-ефективни услуги в общността и последващо намаляване на съществуващите форми на социално изключване, възможност за прилагане на съвременни подходи в работата с целевите групи за защита, социална сигурност, задоволяване на техните потребности, консултиране и информиране.

Повишаване качеството на социалната услуга "Кризисен център за деца в риск“, подобряване на материалната база и създаване на защитена и подкрепяща среда за деца в риск, осигуряване на подслон на бездомни и социално слаби лица и повишаване на качеството им на живот чрез подобряване на условията за предоставяне на социалната услуга "Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“ са също сред целите на начинанието.