КНСБ: В условията на пандемия трудовите злополуки намаляват

https://www.24chasa.bg/region/article/9746593 www.24chasa.bg
Секторът "Добив на въглища" остава сред най-рисковите производства в област Стара Загора, според КНСБ. СНИМКА: Ваньо Стоилов

Най-рискови в област Стара Загора са секторите добив на въглища и производство на боеприпаси

В условията на пандемия трудовите злополуки намаляват. Този извод правят от КНСБ в Стара Загора в навечерието на утрешния 28 април, който се отбелязва като Международния ден в памет на загиналите и пострадалите при трудови злополуки.

По оперативни данни на НСИ през 2020 г. в страната в условията на пандемия са станали общо 2309 трудови злополуки, от тях 858 - с жени. През годината са регистрирани 89 смъртни трудови злополуки и 5 злополуки, довели до инвалидност.

Данните за 2019 г. сочат, че трудовите злополуки в страната са били повече - 2731, като при 1082 пострадалите са жени. Смъртните случаи пак са били 89, но 14 злополуки са довели до инвалидност на пострадалите.

Подобна е и тенденцията за област Стара Загора, където през миналата година трудовител злополуки са били 95, загинали са 4 души, а един е останал инвалид. Година по-рано злополуките в областта са били с 25 повече, а починалите при злополука на работните им места са били 6 човека.

Според оперативната информация най-много трудови злополуки са станали при добива на въглища - 26 с 1872 календарни дни загубени като болнични. В този отрасъл обаче няма смъртен случай, загиналите са в областта на селското и горското стопанство - по 1, в производството на хранителни продукти и на изделия от неметални минерални суровини.
Производството на метални изделия също крие опасности за работниците - през 2020 г. в област Стара Загора в този сектор са станали 20 трудови злополуки с 1282 календарни дни загуба за работницине.

Експерти по безопасност на труда правят извода, че секторът "Добив на въглища" традиционно остава с най-голям брой трудови злополуки за региона. Най-честите причини за тях неправилно използване на работното оборудване, подхлъзване и падане в резултат на недобро състояние на пешеходните маршрути при лоши метеорологични условия, неспазване от страна на пострадалите на разписаните правила и инструкции за безопасна работа за съответните трудови дейности.

Злополуките при производството на въоръжение и боеприпаси, също характерни за региона, са причинени главно от неизползване на осигурените лични предпазни средства, навлизане на работника в опасната зона след като самият той е стартирал производствен процес, а също и поради неправилно складиране на взривни вещества.

Експертите на КНСБ отчитат, че през 2020 г. новопоявилата се пандемия от COVID-19 постави нови предизвикателства пред работодателите. Акцент при контролната дейност беше спазването на противоепидемични мерки, актуализацията на оценката на риска в резултат на нововъзникналия риск от заразяване с коронавирус и мерките, предприети от бизнеса за ограничаване и намаляване на разпространението му. Друга задача беше осигуряването на дезинфектанти и лични предпазни средства и контролът от страна на работодателите за използването им от работещите по време на работа. Всичко това наложи и провеждането на извънредни инструктажи на работниците и служителите.

В Стара Загора ще отбележат Международния ден на загиналите при трудови злополуки работници и служители утре от 12,15 часа в парк "Пети октомври" - пред паметната им плоча в източната част на парка.