Язовирите в Русенско са в добро състояние

https://www.24chasa.bg/region/article/9784054 www.24chasa.bg

Всички 12 язовира на територията на Русенска област са в добро експлоатационно състояние и до момента не е констатирано изграждането на незаконни строежи и съоръжения, които да затрудняват нормалното им функциониране. Отделно има и два, които са напълно празни и съответно не работят. Става дума за „Образцов чифлик“ и намиращият се в Каран Върбовка. Това става ясно от извършена наскоро проверка на хидротехническите обекти в региона, разпоредена от областния управител Галин Григоров. Съгласно нормативните изкисвания, подобен род инспекции се правят веднъж годишно, но по решение на областния управител за област Русе те се извършват два пъти в годината от междуведомствена комисия. Предходната такава беше в края на 2020-а, като тогава също не бяха установени сериозни пропуски. Единствено на язовир „Борово“ се извършват ремонтни дейности и към момента. Има нужда от смяна на изпускателя. Преливникът също е продълбочен, с цел смъкване нивото на язовира до т.нар. мъртъв обем. Към момента, язовирът е запълнен едва на около 15%. При останалите водният обем варира между 30 и 75% от максималния такъв. Най-пълни са язовирите „Пейчиново“ и „Пет кладенци“. И двата са запълнени на 75%. Колкото до трите най-големи водоема „Баниска“ „Бойка“ и „Николово“, в тях водният обем е съответно 25%, 56% и 65% от максималния допустим. На 30% са запълнени два сравнително малки язовира „Раднева чешма“ и „Пазванска чешма“, намиращи се в община Бяла. Захранването с питейна и битова вода в региона става посредством кладенци и сондажи на естествени подземни водоизточници, а не чрез язовири. Без проблеми се оказват и хвостохранилищата на „Каолин“ АД в градовете Ветово и Сеново, чието предназначение е съхранение на технологични отпадъци от производството. Те отговарят на всички съвременни изисквания за безопасност. В обхвата на проверките влязоха и отводнителните помпени станции в Русенско. Те са в изправност и в готовност. Каналите към тях са прочистени и имат капацитет да поемат евентуални по-високи водни нива. Областна администрация – Русе ежедневно получава информация относно моментния и максималния обем на язовирите. Областният управител е в контакт с всички страни, имащи отношение към управлението на този тип водоеми и при необходимост и при повишаване риска от преливане на който и да е от тях Областна администрация Русе е в готовност да реагира незабавно.