Пътна полиция провежда традиционната си кампания "Абитуриенти"

https://www.24chasa.bg/region/article/9793305 www.24chasa.bg
Снимка Архив

ОДМВР Монтана е предприела организационни мерки за провеждането на традиционната кампания на Пътна полиция „Абитуриенти“ и осигуряване безопасността на движението по пътищата по време на проявите, свързани с честването на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Като превантивни мерки са предвидени беседи със зрелостници и родители по покана на ръководства на училища или училищни настоятелства, в които ще участват служители с богат професионален опит. На срещи с представители на училищата и органите на местната власт ще бъдат набелязани съвместни мерки за опазването на обществения ред и безопасността на движението по пътищата по време на абитуриентските балове. По време на тържествата ще се осъществяват предварително планирани полицейски мероприятия. В разстановката на силите и средствата на районните управления ще бъдат включени училищата с очаквано събиране на МПС за извозване на абитуриенти, като предварително ще бъдат уточнени маршрутите за придвижване и местата за провеждане на балове.

В седмицата преди баловете се извършват проверки в заведенията –ресторанти, барове, дискотеки, клубове и други, в които ще се провеждат организирани празненства. Контролът се осъществява във взаимодействие с местните структури на РДПБЗН и на ГДЖСОБТ, Областните дирекции по безопасност на храните и други компетентни институции, които следят за пожарната и аварийна безопасност на обектите, качеството на предлаганите храни, стоки и други, имащи отношение към сигурността на празнуващите.

Специално внимание се обръща на пропускателния режим за недопускането на лица с: огнестрелно оръжие, агресивно поведение, в нетрезво състояние и/или видимо употребили наркотични вещества или техни аналози, които биха предизвикали нарушения на обществения ред. Провеждат се срещи с ръководителите на частните охранителни фирми, охраняващи учебни заведения, за своевременен обмен на информация и взаимодействие. Предвижда се още завишен контрол на пренасянето, законната употреба и съхранението на взривни вещества, огнестрелно оръжие, боеприпаси и пиротехнически средства.

Предприемат се мерки за недопускане на нерегламентирано използване на пиротехнически средства на обществени места.
За недопускане на инциденти при организирано придвижване на абитуриенти ще бъде засилено присъствието на полицейските органи с правомощия за работа по Закона за движението по пътищата. За документиране на нарушенията, извършвани от водачи на МПС по време на придвижването и превозването на абитуриенти, ще бъдат изполвани всички налични автоматизирани средства за видео контрол. Движението на колони от МПС, превозващи абитуриенти, и придружаващите ги автомобили ще се регулира и подпомага с полицейски автомобили и/или мотоциклети с цел недопускане на пътни инциденти.

В случай на организирани пътувания за деца и ученици ще се извършват проверки за спазване на мерките против разпространението на COVID-19, инструктажи на водачите на автобуси и проверки на водачите за употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, както и на техническата изправност на превозните средства, с които ще се осъществяват пътуванията.