През 2020: 38% от населението на област Варна е било в риск от бедност

https://www.24chasa.bg/region/article/9874708 www.24chasa.bg

160 хиляди души от населението на област Варна са били в риск от бедност и социално изключване през 2020 г., съобщават от Териториално статистическо бюро - Североизток. Това представлява 35.8% от населението в областта.

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация.

През 2020 г. линията на бедност в област Варна e 480 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 451.00 лв. за страната. При този размер на линията под прага на бедност за областта са били 24% от населението на областта.

Относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям със 7.3 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете, съответно 27.5 и 20.2%.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Варна нараства с 8.8%.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността.

Данните за 2020 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 24% до 30.6%.

Повече от половината от живеещите в областта изпитват ограничения по отношение на почивка извън дома си, а 36% се затрудняват да посрещнат неочаквани разходи - за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.

31.8% не могат да си позволят да си купят месо, пиле или риба всеки втори ден.

През 2020 г. 20.8% от населението в област Варна живее с материални лишения.