Общинска програма за дигитализация на училищата представи кметът на Димитровград

https://www.24chasa.bg/region/article/9887590 www.24chasa.bg

Кметът на община Димитровград Иво Димов, съвместно с екипа по програмата, представи днес пред директори, учители по „информационни технологии” и учители, които прилагат в работата си високотехнологични решения в образованието новата общинска програма „Модернизация в системата на училищното образование чрез дигитални технологии” за 2021г . На срещата в зала „Гросето” бяха и експертите от екипа разработил програмата Йоана Минчева – програмен директор на Център за творческо обучение –  София, Димитър Дряновски – експерт „Внедряване на дигитални технологии” в ЦТО и бранд мениджър на „Лего Адюкейшън”.

Кметът на общината каза, че „невиждано бързите темпове, с които се променя дигиталният облик на днешния свят, община Димитровград идентифицира като елемент от първостепенна важност да бъде в крак с новите технологични решения в областта на образованието и образователните технологии. Той сподели идеята на програмата да осигури финансова подкрепа на училищата на територията на общината, като за целта са предвидени 60 000лв. от общинския бюджет за тази година за подобряване обезпечеността им с дигитални устройства, приложения и решения в сферата на информационните и комуникационни технологии за образованието, както и за повишаване на капацитета на кадрите, работещи в образованието.”

Експертите от Центъра за творческо обучение гр. София, съвместно с общинските съветници от Постоянната комисия по „Образование, младеж и спорт” на Общински съвет Димитровград и експерти от общинска администрация разработиха: Стратегия за смислено внедряване на образователни информационни и комуникационни технологии в община Димитровград и Правила и формуляри за кандидатстване по общинска програма „Модернизация в системата на училищното образование чрез дигитални технологии”.

На сесията на общински съвет, проведена през месец май 2021г., бяха утвърдени условията по програмата с допустими кандидати за участие - всички училища на територията на общината и максимален размер на финансиране по подаден проект - до 10 000 лв. с ДДС.

Срокът за кандидатстване по програмата е от 01.06.2021г. до 31.07.2021 г., а за изпълнение на дейностите - до 30.11.2021 г. Предвидено е отчитането на изпълнението на проектите да се осъществи до 5 работни дни след приключване на проектните дейности, но не по-късно от 05.12.2021г.

По програмата ще се финансират дейности, свързани със закупуване на съвременни технологични средства, оборудване на кабинети, придобиване на програмни продукти и лицензи, които влизат в една от следните категории:

- Образователни решения по роботика, информационни технологии и програмиране;

- Образователни решения за компютърна лаборатория и компютърно моделиране 2-5 клас;

- Образователни решения за проектно базирано обучение с виртуална и добавена реалност.

- Преносими компютри и таблети;

- Специализирано оборудване за кабинети в направленията природни науки, (дигитални) технологии, роботика и програмиране, инженерство и математика;

- Програмни продукти и лицензи.

Проектите ще бъдат разглеждани от комисия, назначена от кмета на общината и ще бъдат финансирани по реда на тяхното постъпване, като разглеждането и обявяването на резултатите ще се осъществи до 5 работни дни от провеждане на заседанието за разглеждане на проектите.

В насоките за кандидатстване по програмата са определени и показателите, по които ще се оценява обхвата на проекта: брой ученици, които ще използват новите образователни решения; брой преподаватели, които ще работят активно със заложените образователни решения; брой преподаватели, които ще преминат обучение (ако е приложимо); брой учители, които ще получат персонални преносими компютри (ако е приложимо); брой класни стаи, които ще имат подобрени условия за осъществяване на образователни дейности; очаквани резултати, свързани с подобряването на образователния процес и използването на технологичните средства.

Екипът сподели опита и примерите си от успешно реализирани проекти за STEM центрове в общините Варна и Пловдив, където по програмата работят всички 54 училища от общината. От екипа се ангажираха да направят безплатна регистрация на училищата, които желаят да участват в платформата „Училище в облака”.