Областният на Пловдив: Нови сондажи, а в Брестовица и Кадиево пият мътна вода

https://www.24chasa.bg/region/article/9889639 www.24chasa.bg

Двете села искат оставки и съд за шефовете на ВиК-Пловдив

Независимо от изградените нови сондажи от чешмите на жителите в селата Брестовица и Кадиево продължава да тече негодна за пиене вода. На 12 и 13 юни отново са регистрирани аварии, заяви областният управител на Пловдив Ангел Стоев.

Той съобщи, че при него е постъпила подписка, парафирана от 1000 души с искане на оставката и търсене на съдебна отговорност от ръководството на ВиК-Пловдив. Настоява се за отстраняване на шефовете на РЗИ-Пловдив, на Басейнова дирекция и на главния архитект на община "Родопи". Подписите са събрани от гражданското сдружение "Живот за Брестовица" и от инициативния комитет "Кадиево".

Стоев посочва, че е изискал информация за проведените обществени поръчки и финансирането им за изграждането на сондажите. От ВиК-Пловдив отговорили, че процедурите са извършени без предварителна покана за участие. Пари също не били осигурени.
"Изпратих писмо до изпълнителен директор и до председател на Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг“ с искане да ми бъде предоставено копие на протокол, съдържащ взети решения за изграждането на нова водоснабдителна система в Брестовица", посочва Стоев.
От протокола ставало ясно, че отказът от финансирани не бил политически ход. ВиК-Пловдив е сключило договорите с избраните предварително изпълнители без одобрението на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Проведените обществени поръчки от водното дружество не съответствали на становището на Агенцията за обществени поръчки, което поставяло под съмнение законосъобразността им.
Липсвала информация за начина, по който е извършен подборът на участниците и на какви критерии е следвало да отговарят същите. Надзорният съвет посочва, че избраният за изпълнител няма необходимия опит в изграждане на ВиК инфраструктура. Сключените договори не били обезпечени с гаранции за добро изпълнение. Компрометирана била техническата спецификация, тъй като същата съдържала неприсъщи за предмета на поръчките дейности.
"В заключение Надзорният съвет подкрепя усилията за трайно решаване на проблема със замърсяването на водата в с. Брестовица, но за целта ВиК-Пловдив, под прекия контрол на Управителния съвет, следва да извърши необходимите и законосъобразни действия – избор на подходящо техническо решение за елиминиране източника на замърсяване, изготвяне на законосъобразна Техническа спецификация и гарантиране на законосъобразно проведена обществена поръчка при спазване на разпоредбите на ЗОП, включително при избора на вида на процедурата", посочва Стоев.

Считам, че решаването на този тежък проблем трябва да бъде приоритет, около който да се търси обединение, тъй като касае висша ценност – здравето на хората. Затова инициирам обща среща с Гражданско сдружение „Живот за Брестовица“, Инициативен комитет „Кадиево“, кмета на Община „Родопи“, ръководството на ВиК Пловдив и представител на „ВиК холдинг“ на 16 юни, сряда, от 14:00 ч. , казва Стоев.