Излязоха пробите по сигнал за жълто-кафяво оцветяване на морето

https://www.24chasa.bg/region/article/9895156 www.24chasa.bg

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува анализа на резултатите от две водни проби, взети на 14 май тази година по време на проверка по сигнал за жълто-кафяво оцветяване на морето.

Анализът на пробите показа превишения на стойностите по показатели БПК5, азот нитритен, азот нитратен, ортофосфати като фосфор и наситеност на кислород – под нормата.

Според специалисти стойността на БПК (биологично потребление на кислород) всъщност е индикатор за количеството биоразградим органичен материал и кислород, използван за окислението на неорганични вещества като сулфиди и желязо.

Първата проба е взета от акватория на Варненски залив при вълнолома от страната на Южен плаж, в района на фара на Морска гара, а втората – от акваторията на Варненски залив в района на фарватера на Пристанище Варна – Изток в близост до канала, който свързва Черно море с Варненско езеро (в близост до „ПЧМВ“ АД).

Във връзка с превишените стойности РИОСВ-Варна, извърши проверка на Комплексна пречиствателна станция за отпадъчни води, стопанисвана от „ПЧМВ“ АД на 8 юни. Взети са водни проби от потока пречистени отпадъчни води, непосредствено преди заустането им в нов канал море – Варненско езеро, чиито резултатите се очакват.
Резултатите от редовните ежемесечни проби взети от Варненско езеро не показват отклонения в нормите.

Измерените показатели – pH, разтворен кислород, БПК5, азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, ортофосфати като фосфор и общ фосфор в пункт Варненско езеро – изток и пункт Варненско езеро – Канал нов отговарят на нормите за добро състояние на водите, съобщават от екоинспекцията.