74% от фирмите в Хасковско обявиха доходите си пред НАП, продават къща на длъжник

https://www.24chasa.bg/region/article/9907408 www.24chasa.bg
НАП събра милиони просрочени дългове.

74% от фирмите, плащащи корпоративен данък и едноличните търговци в област Хасково, са обявили приходите си 12 дни преди крайния срок, съобщават от офиса на НАП в Хасково.

Срокът за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за лицата, извършващи дейност като едноличен търговец, както и за земеделските стопани, избрали този ред на облагане е 30 юни. До края на юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

30 юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и данък върху дейността от опериране на кораби.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането на задълженията по тях към бюджета, се извършват онлайн с персонален идентификационен код за физически лица или с квалифициран електронен подпис.

Публичните изпълнители на хасковския офис на НАП продават луксозна къща на длъжник в димитровградското село Воден. Площта на поземления имот е 1120 кв. м. Къщата е двуетажна, има сутерен и гараж с разгърната застроена площ 531 кв. м. На сутерена са обособени стая за билярд, фитнес, котелно помещение, складово помещение, кухня, сауна, джакузи и дори киносалон. Има функционираща отоплителна инсталация. В двора пък се намира масивно барбекю с площ 35 кв. м. и плувен басейн от 62 квадрата.

Имотът е в режим на съсобственост, което налага разделянето му на две и провеждането на два явни търга. Първоначалната тръжна цена на всяка част от имота е 300 000 лв.

От НАП обръщат внимание, че имуществото на задължените лица се обявява на публична продажба чрез търг едва след като са изчерпани всички способи за доброволно плащане на просрочени публични задължения.