Община Варна осигури патронажна грижа за хора в нужда и през 2022 г.

https://www.24chasa.bg/region/article/9960049 www.24chasa.bg

Община Варна продължава социалната услуга патронажна грижа за граждани и през следващата година. Вече е одобрено проектното предложение "Патронажна грижа +“ с продължителност 12 месеца по приоритетна ос „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Планирани са дейности в две направления: предоставяне на патронажна грижа и превенция на коронавирусната инфекция в социалните услуги.

Новият компонент на патронажната грижа за най-застрашените от COVID-19 ще стартира през месец януари 2022 година, осигурявайки устойчивост на предлаганите към момента услуги по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна - Компонент 2", чиято реализация ще приключи през месец декември 2021 год.

Във второто направление, с начало 1 декември 2021 год., ще бъдат реализирани мерки, насочени към опазване на здравето, както на потребителите на социални услуги, така и на персонала, ангажиран с тяхното предоставяне.

Ще бъде осигурен необходимия човешки ресурс и безопасна среда за изпълнението на социалните услуги в контекста на епидемична обстановка, а при необходимост и допълнителна компютърна техника за предоставянето им дистанционно.

Стойността на проекта е 2 156 183.54 лв. безвъзмездна финансова помощ, съобщават от дирекция „Социални дейности“.