Спортното министерство отговори на автомобилната федерация

https://www.24chasa.bg/sport/article/10380440 www.24chasa.bg
Сградата на спортното министерство

Не отговаря на истината изнесената информация от Автомобилна федерация на България (АФБ) в писмо до медиите, подписано от Камен Михайлов, се казва в позиция на спортното министерство.

Министерството на младежта и спорта е издало лиценз на Автомобилната федерация на България на 19.04.2019 г. Само месец по-късно новолицензираната федерация получава финансиране от 100 000 лв. от Българския спортен тотализатор по Договор №59/07.05. 2019.

През 2020 г. АФБ получава от Министерство на младежта и спорта 100 000 лв. по Договор №36-00-1147/28.08.2020 г. за организиране и провеждане на две състезания – „Писта София-202“ на 20. 09. 2020 г. и 50-ото юбилейно издание на рали „Стари столици 2020“, проведено на 19 – 20 септември 2020 г. и още 8000 лв. по Договор №36-00-1148/01.09.2020 г. за такси, транспортни, пансионат и закупуване на оборудване.

За 2021 г. федерацията е получила финансово подпомагане в размер на 100 000 лв. за организиране и провеждане на „Рали България“. Също така за тази година от ММС са осигурени още 20 000 лв. за организиране и провеждане на „Рали Сливен“. На 7 юни 2021 г. от Автомобилната федерация изпращат писмо до ММС, с което уведомяват за прекратяване на договора за „Рали Сливен“ - сключено допълнително споразумение. Договорът е прекратен и АФБ възстановява средствата, дадени за „Рали Сливен“, по сметката на ММС.

Министерство на младежта и спорта е подкрепило АФБ за организиране и провеждане на следните три първенства през 2022 г.:

• ФИА Световно рали България 08.06-12.06.2022 г. /писмо с изх. № 09-00-1883/1/20.09.2021 г./

• Рали Сливен 2022 г. 02-04.09.2022 г. /писмо с изх. № 09-00-1882/1/20.09.2021 г./

• Рали България 13-15.05.2022 г. /писмо с изх. № 09-00-1881/1/20.09.2021 г./

АФБ не е получавала финансово подпомагане по Програма за развитие на спорта за високи постижения за 2021 г., тъй като не отговаря на критериите на Програмата, разработена въз основа на Закона за физическо възпитание и спорт, обнародван в ДВ бр. 86 от 18.10. 2018 г. в сила от 18. 01. 2019 г.и Наредба №3 от 02. 04. 2019 г.

Клубовете, членове на АФБ, не са финансирани по Програма за развитие на спортните клубове 2021 г., защото не отговарят на критериите на Програмата, разработена въз основа на Закона за физическо възпитание и спорт, обнародван в ДВ бр. 86 от 18.10. 2018 г. в сила от 18. 01. 2019 г.и Наредба №3 от 02. 04. 2019 г.

Откъде Автомобилната федерация на България знаят, че ще имат 0 лв. за 2022 г., след като не е окончателно изготвена Програмата за развитие на спорта за високи постижения за 2022 г. Тя ще бъде публикувана за обществено обсъждане и ще бъде дискутирана със спортните федерации, след което ще се вземат под внимание всички конструктивни предложения. След влизане в сила на Програмата за развитие на спорта за високи постижения за 2022 г. за финансиране ще могат да кандидатстват всички спортни федерации включително и Автомобилната федерация на България.

Към момента дирекция „Регионална координация и контрол“ на ММС продължава плановите проверки на всички спортни федерации. Такава се извършва и на Автомобилната федерация на България, а също и по подадените множество сигнали от клубове, институции, организации и граждани.

След изготвяне на доклада по проверките спортната общественост ще бъде информирана за резултатите.