Детство в дом с много книги пази от ранно умствено стареене

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/10236936 www.24chasa.bg
СНИМКА: Pixabay

Ефектът расте с големината на домашната библиотека.

Децата, които растат в домове с книги, имат по-малък спад на умствените възможности, когато достигнат старост. Констатацията не се променя дори когато се вземат предвид фактори като материалното положение и образованието. Като стъпват на данни от свое ново проучване, израелски университетски учени под ръководството на д-р Ела Кон-Шварц правят извода, че

ранното умствено

(когнитивно)

обогатяване има

дълготрайни защитни

ефекти върху мозъка

Групата е фокусирана от години в гериатрията - медицинската наука за здравето, болестта и медицинските грижи за хора в напреднала възраст.

Възрастовият лек когнитивен спад е естествено състояние, което възниква със стареенето. Обхваща различни възможности на ума като скорост на обработка на информацията, способност за логично мислене, ориентация, памет, справяне със задачи.

Предишни проучвания показват, че децата с големи домашни библиотеки обикновено се справят добре в училище, в следването и по-късно в кариерата си. Новите данни надграждат това твърдение с още по-ценно предимство: запазването на бързината на ума и свежестта на паметта до по-късна възраст. Изводите са част от проучване на здравето, стареенето и практиките за пенсиониране в Европа.

Анализирани са данни за кръгло 8240 души на възраст 65 или повече години - само хора без инсулт, болест на Паркинсон или болестта на Алцхаймер - най-упадъчната форма на деменция, които по принцип може да са свързани с интелектуални дефицити.

Ориентираната към книги среда е оценявана от самоотчетения размер на домашната библиотека през детството. Когнитивната ефективност е измервана с помощта на

тестове за памет и

водене на разговор

без затруднения за

думи и понятия

Наред с това са взети предвид образованието и здравето, начинът на живот и финансовото състояние.

След изваждането на потенциални изкривяващи резултата фактори голямата домашна библиотека е свързана с по-добро представяне както на краткотрайната, така и на дълготрайната памет, както и на вербалните тестове. Установено е, че

размерът има

значение – колкото са

повече книгите в дома,

толкова по-услужлива

е паметта и по-малък е

когнитивният спад

Изучаването на факторите, които още от детството създават условия за забавяне на когнитивното стареене в напреднала възраст, са особено важни в условията на застаряване на населението, изтъква приноса си екипът.