Скритата атеросклероза се оказва по-разпространена, отколкото се мислеше

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/10239207 www.24chasa.bg

Изследователи откриха над 42% разпространение, като при 5,5% липсва калцирана плака, но имат стеснени коронарни съдове.

Атеросклерозата прогресира незабелязано и е известна като мълчаливия убиец. Но ново проучване доказва, че разпространението е дори по-широко, отколкото се мислеше.

Атеросклерозата представлява натрупването на различни молекули мазнини, холестерол, калций - плаки, които се отлагат по вътрешната обвивка на артериите. Фактор е за хипертония и следващи от нея сърдечносъдови инциденти.

С изследване, популярно наричано сърдечна компютърна томография, и най-прилаган образно-диагностичен метод при подозрение за плаки се установява наличието на калций в коронарната артерия. Резултатите са клиничен стандарт за идентифициране на пациенти в риск, тъй като те измерват втвърдената плака, която се натрупва в артериите и е отличителен знак за атеросклероза.

Проучването на шведски изследователи установява, че използването на неинвазивна коронарна компютърна томографска (КТ) ангиография открива нива на атеросклероза при 42,1% от пациентите въпреки факта, че някои от тях имат резултат нула калцификати от сърдечната томография. На тази основа учените правят генералния извод, че липсата на твърда плака не изключва възможността за стесняване на кръвоносните съдове на сърцето.

Измерването на степента на калцификацията е важно, но не дава достатъчно информация за предшестващата форма на твърдата плака, която също увеличава риска от инфаркт, казва ръководителят на изследването д-р Гьоран Бергстрьом, професор по клинична физиология в Медицинския институт на университета в Гьотеборг.

Некалцифицираната плака също е пряко свързана с риска от фатални сърдечносъдови събития. Поради нейната нестабилност може да бъде дори по-опасна от калцираните наслоения в артериите. 

Този компонент може да бъде изобразен по точен, неинвазивен начин с коронарна КТ ангиография и така да осигури по-пълноценна оценка на риска. Добрата новина е, че установена навреме, некалцираната плака може да бъде обратима при интензивна терапия и промяна в начина на живот. Това потенциално осигурява по-детайлна мярка за рисковете за пациента, обясняват мотивите си учените.

Участниците в проучването са били подложени както на сърдечна компютърна томография, така и на компютърна томографска коронарография, която осигурява по-усъвършенствано радиологично изобразяване на структурата на плаката.

Непосредствената предпоставка за остър коронарен синдром е

разкъсването на

атеросклеротична

коронарна плака

Затова оценката на плаките има прогностично значение за идентифицирането на риска в ранен стадий.

Изводите на екипа на проф. Бергстрьом се опират върху данни за над 25 хиляди участници без данни за сърдченосъдово заболяване, включени на случаен принцип в изследването. Образните изследвания на толкова много хора са им отнели 5 години, но мащабът на извадката е целял по-висока достоверност на изводите. Изводите им са публикувани в сп. “Съкълейшън”.

Учените са изхождали от хипотезата за скрито разпространение на атеросклерозата в общото население без установено кардиологично оплакване и доколко констатациите на най-масовите скрининги съответстват на данните на по-подробните изследвания.

Така стигат до заключението, че:

l Някаква степен на атеросклероза се открива при повече от 42% от участниците в проучването, които, забележете, са без установени сърдечни проблеми.

l При 5,2% от тези, които са били с атеросклероза, натрупаната плака възпрепятства притока на кръв през поне една коронарна артерия (от три) с 50% или повече процента.

l При почти 2% от тези, за които е установено, че имат плака, атеросклерозата е била още по-тежка и кръвният поток е блокиран до главната артерия, която доставя кръв към големи части на сърцето. А в някои случаи и трите коронарни артерии са били запушени.

l Атеросклерозата започва средно 10 години по-късно при жените в сравнение с мъжете.

l Атеросклерозата е била

1,8 пъти по-често

при хора на възраст

60-64 години спрямо

тези на 50-54 години

l От хората с най-високо ниво на калциране почти половината са имали значително запушване, при което повече от 50% от кръвния поток е възпрепятстван в една от коронарните артерии.

l При изследваните с масовия традиционен тест 5,5% от хората с най-ниска оценка (нула) по скалата за степен на калциране от нула до 400 са имали атеросклероза. Тя е била открита от по-детайлната КТ коронография, а 0,4% от тях са имали значително ограничаване на притока на кръв към сърцето.

“Насоките за превенция на инфаркта на Американския колеж по кардиология посочват, че възрастните с нулев коронарен калциев скор (отлагания) и междинно ниво на рискови фактори са с нисък риск от бъдещ инфаркт. Открихме, че

9,2% от хората,

които отговарят на

условните критерии

за нисък риск,

имат коронарна

атеросклероза,

видима при коронарна КТ ангиография - каза Бергстрьом. - Предимство на неинвазивната коронарна КТ ангиография е, че идентифицира и все още некалцифицираната атеросклероза. Открихме, че 8,3% от възрастните са имали една или повече некалцирани плаки. Това е от съществено значение, защото се смята, че некалцираната атеросклероза е по-склонна да причини сърдечни инциденти в сравнение с калцифицираната атеросклероза. Важно е да се знае, че така наречената мълчалива коронарна атеросклероза е често срещана сред хората във все още активните им години. Тя се увеличава рязко от фактори като пол и възраст на фона на останалите неблагоприятни фактори. Високият калциев скор означава, че има голяма вероятност от запушване на коронарните артерии. Но по-важното е, че

нулевият резултат

не изключва

атеросклероза

при възрастните,

особено ако имат много от традиционните рискови фактори за коронарна болест.”

Признато от авторите ограничение на проучването е, че в него липсва последваща информация за това как се развива сърдечносъдовото заболяване при установените рискови участници.