Проф. Вихра Миланова, психиатър: Амфетамини и марихуана може да отключат психоза

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/6290342 www.24chasa.bg

Ново лекарство при шизофрения се слага веднъж на 3 месеца

- Проф. Миланова, няколко случая на агресия, свързани с хора с шизофрения, отново повдигат въпроса увеличават ли се болните и има ли проблеми в тяхното лечение?

- Психозите, сред които е и шизофренията, са с приблизително постоянна честота в последните години - боледуват около 0,8 до 1% от населението. Знае се, че заболяването изисква много сериозно лечение и след постигането на ремисия тя трябва да се поддържа. Това значи, че поддържащата терапия е част от основното лечение при шизофрения. Самата болест е тежка, защото засяга хора в млада, активна възраст. Боледуват по равен брой мъже и жени, като се смята, че при мъжете протича по-тежко. Има и общи симптоми, но заболяването може да протича по различен начин и като симптоми, и като развитие. Много рядко са болните с един пристъп на шизофрения, по-честият вариант е, че с всеки следващ пристъп се задълбочават трайните промени.

- От какво зависи постигнатата ремисия да продължи по-дълго?

- Напоследък много се коментира този въпрос, тъй като медицината търпи сериозно развитие включително и психиатрията. Има

все повече

възможности тези

хора да бъдат

поддържани с

лекарства така,

че да бъдат включвани в рехабилитационни програми, да имат по-лесна интеграция и да живеят извън институциите. Колкото по-дълго един болен е далеч от болницата и не се влошава, толкова по-малка е тежестта за обществото.

Един от големите проблеми на тези заболявания обаче е непридържането към лечение - болните не приемат, че са болни и не си вземат лекарствата. Около 1/3 от хората с шизофрения вземат медикаменти нередовно, а 1/3 въобще не вземат. За тези групи трябва да има по-различно отношение - пациентите да бъдат обучени за хода на болестта и възможните последици, за да се мотивират да вземат лекарства. Делът на отказващите лечение се увеличава с периода на проследяване - колкото повече напредва болестта, толкова повече болни не си пият лекарствата. Това важи за цял свят. Като общество трябва да осъзнаваме, че тези хора са без лечение и последиците от това: по-чести хоспитализации, грубо и агресивно поведение, злоупотреба с психоактивни вещества.

- Може ли този проблем да бъде преодолян?

- Непридържането към лечението е факт при всички хронични болести. Това е проблемът с ниската степен на съдействие, или съучастие в терапията, от страна на пациента. Различното при нас е, че при психози не може да се очаква такова съдействие и един от начините за компенсация е чрез лекарства с продължително действие. Проблемът не е, че тези болни се увеличават, а, че излизайки от болницата с овладяно остро състояние, повечето “увисват”, особено ако са без близки. Липсва дългосрочната грижа за тези хора. Нужно е да се създадат много дневни центрове, където освен медицинска помощ да получават и социална подкрепа - да работят това, което могат, и да се интегрират. В това отношение сме много обнадеждени от новия екип в Министерството на здравеопазването, че може да подобри грижата за психичноболните.

- Българските пациенти имат ли добър достъп до модерни терапии?

- Да. Всички съвременни лекарства са налични у нас и се реимбурсират от здравната каса, стига пациентите да са осигурени. Новата генерация медикаменти за лечение на психози са създадени в последните 20 г., нямат изразени тежки странични реакции и дават възможност на пациентите да живеят извън институциите. И тъй като не можем да разчитаме, че таблетките ще се вземат редовно, има нови форми с дълго действие. Първо приложението беше през 2 седмици, после веднъж на месец, а най-новата инжекционна форма, която вече се предлага и у нас, се поставя през 3 месеца. Става дума за групата на дългодействащите атипични антипсихотици с интрамускулно приложение, която дава изключителна възможност

чрез 1 инжекция

веднъж на 90 дни

пациентът да живее

спокойно

Много повече хора могат да ползват тези лекарства вече, те отскоро са у нас и се реимбурсират.

- Имате ли пациенти, които работят и водят нормален живот чрез тези лекарства?

- О, да. И учещи, студенти, и работещи хора. Има и доста примери на пациенти, които са били принудени да прекъснат следването си или работата си и чрез съвременното лечение се връщат. И те тепърва могат да се увеличават, тъй като тези лекарства сега навлизат. Колкото по-рано стартира това лечение, толкова по-малко пристъпи и болнично лечение се очакват.

- Има ли връзка между употребата на психоактивни вещества и психозите?

- Напоследък има тенденция хората, които идват на лечение при нас, да са употребявали някакъв вид дрога. Най-често става дума за амфетамини, марихуана и вещества от новите дроги. Не може да се каже кое е първо и кое последица - дали употребата на дрога е довела до психоза, или обратното, но се забелязва успоредност.

- Означава ли, че се увеличават и хората, които, вземайки наркотици, идват като нови пациенти в психиатрията?

- Определено, сериозно нараства броят на хората, които идват с психоза и имат данни за предшестваща употреба на наркотици. Има връзка между употребата на дрога и развитието на психоза. Не всички, вземащи наркотици, развиват психоза, но не може да се отрече ролята включително и на марихуаната в провокирането на психотични пристъпи. Някои хора попадат в психиатрия еднократно, други може да се върнат с нови пристъпи, а при трети заболяването протича като шизофрения, без да вземат психоактивни вещества. Става дума за млади хора и особено мъже.

- Как може да се ограничи тази тенденция?

- Нужно е младите да се информират много повече за възможните последствия от употребата на дрога, а не да си дадат сметка за какво става дума чак след като попаднат в болница. Не е вярно, че марихуаната е безобидно нещо - има хора, при които се провокира психоза след пушене на трева. Ако по време на такова пушене човек получи психотичен пристъп, трябва да се търси помощ. Рисковете от употребата на наркотици трябва да се знаят от цялото общество. Виждаме, че те се простират и на пътя, т.е. върху много повече хора, когато се шофира след употреба на дрога. Рисково поведение е и употребата на алкохол преди шофиране.

- Как могат приятелите или близките на пушещите марихуана да забележат, че състоянието им е по-сериозно от това при характерното действие на дрогата?

- Ако тези хора започнат да се вглъбяват много в себе си,

ако имат халюцинации

или натрапливости -

че някой ги следи,

че иска да им направи нещо лошо, това са сигнални симптоми да потърсят помощ.

- Как се отразяват по-високите температури на хората с психози?

- Възможно е обостряне. Особено в периоди с извънредно високи температури, които се понасят тежко от всички. Лятото не е пиков сезон за психозите, но тези болни са по-чувствителни към резките климатични промени.