Проф. Веселка Дулева*: Европа ще забрани двойния стандарт при храните

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/6824847 www.24chasa.bg
Проф. Веселка Дулева

Здравословното хранене на децата осигурява здравословно бъдеще на страната

- Проф. Дулева, избягването на двойния стандарт при храните е във фокуса на Българското председателство. Бихте ли обяснили защо?

- Проблемът получи широка публичност, след като темата повдигна председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, подкрепен и от еврокомисаря по правосъдие, права на потребителите и равенство на половете Вера Юрова.

Счита се, че продаването на два различни продукта от една и съща марка и опаковка, но с различни съставки заблуждава потребителите. В тази връзка бяха предприети мерки на ниво Европейски съюз, които да гарантират, че всички потребители ще получават храни с еднакви съставки.

- На 30 април ще се проведе форум срещу двойния стандарт при храните. Кои са ефективните мерки, които биха гарантирали едно и също качество на храните на едни и същи продукти както в Западна, така и в Източна Европа?

- Форумът, който ще се

проведе в София, ще

помогне да се постигне

съгласие между

държавите членки

за приемане на европейско законодателство и европейски правила, които да решат този въпрос. Сред мерките, които предлага ЕК, са засилване на правата на потребителите, чрез гаранции, че храните, предлагани в различните държави членки, са с еднакви съставки при еднакво име и визия на продукта.

Предвиждат се и промени в законодателството и в директивата за нелоялни търговски практики. По този начин ще се даде възможност на националните органи, които контролират процеса, да могат да оценяват дали има заблуждаващи практики , или проблем със състава и характеристиките на храните.

Към настоящия момент по силата на регламента за етикетиране на храните е задължително да бъде предоставена достоверна информация на потребителите за състава им. По този начин се идентифицират и различията в отделни съставки на един и същи продукт, разпространяван в различните държави.

Промяната в някои от текстовете на директивата за нелоялна практика ще забрани предлагане на продукти с идентична производствена марка, които заблуждават потребителите в отделните страни, че са едни и същи.

Европейската комисия работи и по

създаване на сравнителна

методика за подобряване

на изпитванията на

хранителните продукти,

както и за определяне на добри практики. По време на Малтийското председателство например беше разработен документ, който включва насоки за провеждане на обществени поръчки за осигуряване на храни в училища и там са събрани добри практики от всички страни - членки на ЕС.

- Според вас трябва ли да има и европейски контролен орган за качеството на храните?

- Това е въпрос на решение на ЕС. Според Европейската комисия обаче

по-скоро трябва да се

подпомогне дейността

на националните органи,

които да правят оценка за заблуждаващи търговски практики.

- След броени дни е неформалният съвет на министрите на здравеопазването, който е част от календара на Българското председателство. Посоченият от България приоритет в сектор здравеопазване в месеците, в които страната ни оглавява Съвета на ЕС, е здравословното хранене при децата. Очаква ли се здравните министри на ЕС да обсъждат и тази важна тема по време на срещата си в София?

- В приоритетите на Министерството на здравеопазването е включено здравословното хранене при децата и това се дължи на факта, че темата е много актуална във всички държави-членки. Дискусиите, които до момента бяха проведени, сред които една среща в София, на експертите по хранене от всички държави в ЕС, обхващат и ще обхващат голям кръг от въпроси като мерки за борба с наднорменото тегло при децата, подобряване състава на храните, намаляване на някои съставки с неблагоприятни ефекти върху здравето като сол, захар, мазнини, трансмастни киселини, намаляване на маркетинга и рекламата на храни, предназначени за деца и др.

Крайната цел е да се подобри храненето и здравето на децата, да се осигури предлагането на здравословни храни на децата и здравословно бъдеще на страните от ЕС и България.Темата е значима. На дневен ред са много актуални въпроси, свързани именно с необходимостта от инвестиция в децата.

- МЗ обмисля ли нови мерки, които да подпомагат здравословното хранене при децата? Имам предвид чрез рецептурници или нови промени в нормативни актове?

- Имаме доста сериозна база в това отношение. През последните две години направихме преглед на цялата актуална научна информация и публикувахме нови физиологични норми, които са база, както за оценка на хранителния прием, така и за планиране храненето в организирани екипи - училища, ясли и детски градинни.

Ние сме една от малкото страни в ЕС, които имаме наредби за здравословно хранене. Те са 3, тъй като имаме три различни сегмента в отглеждането на деца - първо са тези от 0 до 3 години, след това са от 3 до 7 години в детките градини и последната наредба е за здравословно хранене на ученици от 7 до 19 години. Наредбите са разписани с конкретни критерии, които имат за цел да осигурят не просто здравословно хранене, а то да е такова, че да даде възможност за постигане на физиологичните потребности и децата да имат нормален растеж и развитие.

Към всяка наредба са разработени сборници с насоки и препоръки как да се изгради здравословно меню, какво да включва то и са предназначени за хората, които работят в системата. Във всеки един от тези сборници са включени над 400 рецепти.

Към настоящия момент наредбите за здравословно хранене на децата се актуализират съобразно новите физиологични норми, последните европейски доказани добри практики. Например по време на Малтийското европредседателство беше разработен документ, който включва насоки за провеждане на обществени поръчки за осигуряване на храни в училища и в документа са събрани добри практики от всички страни-членки на ЕС.

*Проф. Веселка Дулева е национален консултант по хранене и и диететика към Министерството на здравеопазване, началник отдел “Храни и хранене” към Националния център по общественото здраве и анализи и представител на България в Световна здравна организация по хранене и хранителна политика.