Мозъчен тумор - симптоми, диагностика и лечение

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/6846790 www.24chasa.bg

Всеки мозъчен тумор е сериозно живото-застрашаващо заболяване. Дори и малък, туморът може да има сериозни последствия.

Мозъчните тумори обединяват голяма група заболявания на неконтролирано развитие на клетки от самият мозък, черепно-мозъчните нерви, обвивките на мозъка. Повечето мозъчните тумори възникват спонтанно и медицината няма конкретно обяснение за причините. Някои от често обсъжданите фактори са: излагане на радиация и токсини, възрастта – децата под 8 годишна възраст и хората над 60 години заболяват по-често от мозъчни тумори. Фамилна обремененост се показва при заболявания като централна неврофиброматоза, туберозна склероза, синдрома на Von Hippel-Lindau.

Видът на мозъчния тумор зависи от неговия произход, местоположение, обем, ход на протичане и т.н. Първичните тумори - глиоми (астроцитоми, глиобластоми, олигодендроглиоми), невриноми (шваноми), произлизат от мозъчната тъкан, обвивките на мозъка и черепно-мозъчните нерви. Друга група тумори се развиват в съседни тъкани и органи (око, ухо, лицеви кости, кожа) и прорастват в мозъка. Метастатичните тумори произлизат от органи и тъкани извън мозъка и го достигат по-кръвен път. Не редки са случаите, когато диагностиката и лечението на мозъчен тумор води до откриване на първичния тумор в бял дроб, стомашно-чревен тракт, отделителна система и т.н.

Симптоми и диагностика

Мозъчните тумори причиняват оплаквания заради притискането на мозъчната тъкан или увреждане на черепно-мозъчните нерви. Често първите симптоми са главоболие, неподатливо на обезболяващи медикаменти, причиняващо скованост във врата, сутрешно гадене и повръщане, смущения в зрението, говора, вкуса, обонянието или в хормоналния баланс на организма, емоционална лабилност и свръх-реактивност, нарушена памет и неадекватност в обичайни ситуации, епилептични припадъци, тремор, изтръпване на крайници или на половината тяло. Но сходни симптоми има и при множество психични и неврологични заболявания.

Неврологичният медицински преглед не може да определи дали си касае за мозъчен тумор или друго неврологично заболяване. За поставяне на точна диагноза е задължително да се направи образна диагностика с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) или компютърна томография (КТ), мозъчната ангиография. Други диагностични методи са биопсия, лумбална пункция, хормонални изследвания като метод за диагноза, така и като метод за проследяване на еволюцията на заболяването при определени видове тумори.

Лечение на мозъчни тумори

Лечението на мозъчните тумори е комплексно и обхваща: неврохирургическа операция, лъчелечение, химиотерапия, рехабилитация и ресоциализация.

Хирургичното отстраняване на тумора се счита за най-ефективния метод на лечение. За да достигне до тумора в началото на операцията се изрязва част от черепа (краниотомия или трепанация). По време на операцията се използват операционни микроскопи с филтри за флуоресцеин, невроендоскопия, невронавигационна апаратура, интраоперативен невромониторинг за прецизна и безопасна работа на неврохирурга. В края на операцията се извършва пластично възстановяване на черепните кости.

Лъчелечението и химиотерацията се ползват като част от комплексното решение за лечение, което се взема от мултидициплинарен екип специалисти в зависимост от вида, разположението и големината на тумора, възрастта и състоянието на пациента.

Много важно съпътстващо лечение, облекчаващо страданието на пациента е лечението на мозъчния оток. До оток на мозъка може да доведе, както и самият тумор така хирургическата операция и лъчелечение. Терапията против оток на мозъка е задължителна и се осъществява с кортикостероиди и антиконвулсанти.

Прогнозата при мозъчните тумори е строго индивидуална. Само добре подготвен в областта на невроонкологията специалист може да прецени каква е възможната еволюция на заболяването.

Департаментът по неврология и неврохирургия на Анадолу Медицински Център се състои от две специализирани отделения, които работят в тясно сътрудничество. Предлагането на комплексни грижи за пациента е основен принцип за нас, тъй като в практиката се срещат припокриващи се симптоми и заболявания, към които следва да се подходи цялостно.

Отделението по неврохирургия е специализирано в лечението на тумори на мозъка, мозъчно-съдови лезии, двигателни разстройства, заболявания като менингомиелоцеле, хидроцефалии, церебрални болести и др., които се наблюдават при раждане, както и други болести на детското развитие.

Нашата цел е да предложим на своите пациенти най-модерните диагностични и терапевтични методи, заедно с първокласно здравно обслужване, сравнимо със световните стандарти в областта. Чрез прилагане на най-модерните постижения на медицината се стремим не само към лечение, но и към подобряване на качеството на живот на пациентите.

Повече за Анадолу Медицински Център можете да прочетете тук.