Проф. д-р Ердал Карайоз: Лечението със стволови клетки е ключът към бъдещите върхови постижения в медицината

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/6947704 www.24chasa.bg

Проф. д-р Ердал Карайоз е специалист по лечение със стволови клетки, ръководител на Центъра за регенеративна медицина, изследвания и терапия със стволови клетки към Болници Liv. Той разкрива за читателите на „24 часа“ широката гама от възможности при лечението със стволови клетки. Проф. д-р Карайоз споделя и очакванията си за развитието на този вид терапии в обозримо бъдеще.

· Какво представлява стволовата клетка?

По време на развитието на нашите органи, малко на брой други клетки с примитивни качества се настаняват в тези органи. Това са тъй наречените „стволови клетки“. Стволовите клетки се намират в почти всички органи на човешкия организъм. По време на живота ни тези клетки поправят минималните "повреди", които се образуват в тялото ни.

· С каква цел се използват?

През последните години за стволовите клетки се предполага, че могат да оказват влияние в тъканите след промяна или след повреждането им. При предпазването им срещу патологични изменения те могат да вземат решителна роля при много болести, които днес са известни като неизлечими. Защото при болестите които са ни известни като неизлечими – на дегенеративната нервна система (ALS, увреждане на гръбначния мозък, церебрална парализа) и болести на мускулатурата (като загуба на мускулна маса), автоимунните заболявания, клетките, функциониращи в съответните органи, се разрушават поради някакви причини. Не съществува технология или лекарство, което да смени разрушените клетки. Следователно единственият начин, целящ поставянето на нови клетки на мястото на разрушените, са клетъчните терапии, основани на лечение със стволови клетки. Също така стволовите клетки получени чрез гела Wharton, взет от стромата на пъпната връв на новороденото (не от кръвта на пъпната връв), също се използват за тази цел.

· Какви са разработките за стволови клетки в Турция? Какво е мястото на Турция в тази сфера, в сравнение със Запада?

Китай, Южна Корея, Америка, Япония, страните от Южна Азия, Израел и Иран притежават много успешни разработки в областта на изследванията на стволови клетки. В Европа, Великобритания, Германия и Италия продължават разработките в това отношение. В страната ни през последните години се осъществиха важни стъпки в клинично отношение. С разрешенията на Министерството на здравеопазването и паралелно на добрите резултати, получени от клиничните изследвания на стволовите клетки в страната ни, ще образуваме своите протоколи на лечение и за вбъдеще в тази сфера няма да бъдем зависими от други страни.

Единственият проблем за клиничните изследванията, които се осъществяват с разрешение на Министерството на здравеопазването, е осигуряването на финансови ресурси. Единственото решение на този проблем е и финансовата подкрепа на клиничните изследванията, които се осъществяват с разрешение на министерството. Защото е необходимо тези разработки да се сравнят с разработките за лекарства и страната ни да образува своята култура в лечението със стволови клетки.

· В кои сфери най много се използва лечението със стволови клетки? Към определена болест ли е насочено или се използва във всяка област?

Днес приложението на стволови клетки се извършва в две области. Първото приложение на използване на стволови клетки е трансплантацията на стволовите клетки, отговорни от образуването на кръвта. Това е метод, който се използва за много болести на генетична основа. Най-вече за лечение на "рака на кръвта", наречен левкемия, се използва по целия свят от 1967 година насам. А леченията със стволови клетки, които използваме в обновяващата медицина, наречена регенеративна и поправящата медицина, наречена репаративна, е различна от трансплантацията на стволовите клетки отговорни от образуването на кръвта и по техника, и по цел на предназначение. В това отночение в страната ни продължават много клинични опити и изследвания, които се осъществяват с разрешение на Министерството на здравеопазването. Постигнаха се много добри резултати в лечението на дегенеративните заболявания като лечение на централната нервна система и мускулната система, болестите на сърдечно-съдовата система и автоимунните заболявания. Тези изследвания се приложиха на много малко на брой болни и е необходимо паралелното им приложение на по-големи групи от пациенти и повишаването на успеха на лечение. Добрите резултати в страната ни и покриването на разходите на някои от болестите от страна SGK (Социално Осигурителната Организация) са резултати, очаквани с надежда от страна на пациентите и техните семейства.

· Какво е последното, най-новата информация за лечението със стволови клетки?

Сферите на използване на стволови клетки могат да се разгледат в две основни направления. Първото е одобреното и от страна на Организацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) лечение, използвано в козметичната и пластична хирургия, ортопедията, дерматологията и при лечение на заболявания на кръвта. Всички тези методи днес ги използваме и в нашата страна. Пластичните хирурзи изтеглят 100-200 сс мастна тъкан от областта на корема и след това отново я инжектират на същия болен. Ние отдалечаваме някои мастни клетки и остава коктейл от клетъчни ензими. Този коктейл го наричаме Stromal Vascular Fraction (SVF). Този коктейл съдържа около 10-15 процента стволови клетки. Тази клетъчен коктейл притежава част от терапевтичните свойства на чистите стволови клетки. Следователно най-вече лекарите по пластична хирургия използват този метод, в комбинация с клетъчен коктейл с мастни присадки или без, за лечението на незаздравяващи хронични рани, при лечение на изгаряния и диабетното стъпало. По същия начин и ортопедистите използват тези клетъчни коктейли в различни комбинации за лечение на остеоартрити, за възстановяването на ставния хрущял и най-вече при разкъсване в зоната на рамото. Заедно с това се осъществяват клинични разработки за очакващите с надежда за лечение със стволови клетки заболявания, чието лечение засега е невъзможно. Това са болести, свързани с централната нервна система; увреждания на гръбначния мозък, нервно-дегенеративни заболявания като ALS, мускулни заболявания, органна недостатъчност, автоимунни заболявания, лечения на диабет тип 1, диабет тип 2 и аутизъм и много други стотици заболявания. Всички тези пациенти очакват одобрените протоколи за лечение със стволови клетки.

Всички болести, които днес не могат да се лекуват от страна на модерната медицина, имат една обща черта. Поради някаква причина клетките на съответния орган не могат да функционират. Или един ген не функционира, или тялото възприема своите клетки като чужди, както е при болестите на автоимунната система. За съжаление днес тези болести не могат да се лекуват. И тук лечението със стволови клетки за нас е източник на надежда. Но за да може тези усилия да се превърнат в окончателно лечение е нужно клиническите разработки да продължат с увеличаваща се интензивност. Защото само по този начин можем да получим отговор на някои въпроси като: коя стволова клетка е по подходяща за определената болест, какво количество стволови клетки е нужно да се приложат, по какъв начин ще се приложат, с какъв интервал е нужно да се приложат, на кой етап на болестта могат да се получат по добри резултати и т.н. Отговорите на всички тези въпроси могат да се получат само в клиничните изследвания, проведени в рамките на научните и етични норми.

· Кои болести в бъдеще могат да се лекуват с помощта на стволовите клетки?

В рамките на бъдещето на лечението със "стволови клетки" много досегашни резултати от предклинични и клинични проучвания са приети в много области на клетъчната терапия и се използват като доказани лечебни протоколи.

Да речем сърдечно-съдовите хирурзи ще инжектират стволови клетки, получени от самия пациент за възстановяване на болен, прекарал миокарден инфаркт. Едновременно с това, при тези хирургични операции ще се използват вени и тъкани, произведени с инженерни технологии в лаборатории, които няма да доведат до отхвърляне на тъканите.

В бъдеще, по време на трансплантация на тъкан или орган няма да се използват или ще се използват много малко имунно подтискащи лекарства за предотвратяване на отхвърлянето на органите. Защото едновременно ще се трансплантират и стволови клетки и ще се използват бариерните свойства на тези клетки за предпазване от атаката към новите клетки от страна на "клетките -бойци" на приемника.

Ще се развие лечението със стволови клетки най-вече на дегенеративните заболявания на мускулите, включително загуба на мускулна маса и ALS, такива като MS и увреждания на гръбначния мозък, включително невродегенеративните заболявания. Тези методи на лечение които ще се осъществят чрез комбинация на генната терапия и техниките на тъканно инженерство ще спрат прогресията на заболяването при тези страдащи от това заболяване лица и ще могат да променят хода на заболяването.

В лечението на рак ще се съединят протоколите на лечение със стволови клетки и генна терапия и ще се удължи безболезнения живот на пациенти с мозъчни тумор. С възползване от качествата на стволовите клетки на мигриране към туморната тъкан и със зареждане на гена за убиване на раковите клетки, в лабораторни условия ще се произведат тъй наречените "камикадзе клетки" и тези клетки ще бъдат използвани за борба с раковите клетки.

Успоредно на използването на стволовите тъкани на лицето, с инженерната технология за тъкани и органи и развитието на 3D biyoprinting системите, ще могат да произвеждат тъкани и органи. Първите определени като начална цел органи са сърцето и черният дроб.

За контакти и допълнителна информация за всички специализирани услуги, които предлагат Болници Liv:

- e-mail: julay.halil@livhospital.com.tr

- телефон: 00905512202547

Посетете фейсбук страницата на болници LIV - https://www.facebook.com/livhospitalbu/