В паневритмията има всичко нужно за здравето: 60 минути упражнения, арттерапия, развиване на ума

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/6995372 www.24chasa.bg
Доц. Людмила Червенкова

Тя намалява риска от сърдечни болести, диабет, депресия, загуба на когнитивни умения, преждевременно остаряване, казва доц. Людмила Червенкова.

Доц. Людмила Червенкова е преподавател в Националната спортна академия. Обучава студентите по кинезитерапия в 3 направления – при вътрешни болести, в гериатрията (състояния, свързани с остаряването) и в педиатрията. Освен това води като свободно избираем предмет курс “Паневритмия за здраве” в НСА. Спортната ѝ кариера е във волейбола, но разказва, че винаги е имала интерес към възможностите на рехабилитацията чрез движение. Освен в кинезитерапията доц. Червенкова има научни интереси и в холистичната терапия, танцтерапията, паневритмията.

- Доц. Червенкова, преподавате паневритмия в Националната спортна академия, посветили сте ѝ дисертация. Какво ви подтикна да се насочите към нея след активната кариера във волейбола?

- По време на тоталитарния режим в България бе забранено дори да се говори за паневритмията. Липсата на обективна информация се компенсира в последните 25 г. с множеството научни изследвания и организирането на качествено обучение по паневритмия. Аз търсех дейност, която след спортната ми кариера да се грижи еднакво ефективно за физическото и за психичното ми състояние. След проучване като такава разпознах паневритмията, станах преподавател по паневритмия и започнах да виждам на практика прекрасните ефекти, които тя дава не само на мен, а и на обучаваните. После осъзнах, че паневритмията не е проучена научно, и се насочих към това. Така постепенно откривах колко удивително добра и ефективна е тази практика днес. Тя е в синхрон с нуждите на съвременното човечество в областта на психо-физическите и духовни активности за здраве.

- Какво отличава паневритмията от всички останали ритуали в духовните практики?

- Авторът на паневритмията никога не я е нарекъл ритуал и тя няма смисъла на ритуал. Паневритмията е възможно да се практикува и само като психо-физическа практика за здраве и развитие на човешките добродетели и способности. Дори практикуването ѝ без занимание с нейните духовни послания носи значими ползи.

Паневритмията е психо-физическа и духовна практика за здраве и успешно цялостно развитие, защото подпомага физическото, психическото и духовното здраве и развитие на практикуващите я. Тя просто се грижи за благополучието на цялостния човек.

Създателят на паневритмията – философът и духовен учител Петър Дънов (Беинса Дуно), вероятно е най-превежданият български автор и със сигурност е един от най-впечатляващите за чужденците. Както изтъква проф. Андрей Пантев, забележителни са космополитността и хуманизмът в творчеството на Петър Дънов. Неговото учение и паневритмията са уникална визитна картичка на България.

Хора от цял свят

се интересуват

от паневритмията

и я практикуват,

въпреки че българската държава не е направила нищо в тази насока. За разлика от индийците и китайците, които и на държавно ниво подпомагат утвърждаването и разпространението на йога, тай-чи и т.н. Бих искала един ден и България да се гордее, че не само е създала паневритмията, но я е отгледала и предоставила по подходящ начин на своя народ и на човечеството.

Паневритмията е уникална, защото съдържа елементи от българската музика и култура, но носи общочовешки послания и идеи. В нея присъстват пълноценно почти всички форми на изкуството – уникална инструментална музика, пеене, поезия, сюжет, дълбока драматургична линия и изкуство чрез движение. Затова паневритмията е и арттерапия. Това е едно от нещата, които я отличават от йога и от тай-чи.

Практикува се групово по двойки, в нея няма противоборство или състезание. Тя носи ясни послания за миротворство чрез своите движения, музика, поетични текстове и философия, което я отличава от бойните изкуства, имащи значима философска основа.

- Как въздейства практиката върху здравето?

- Ако се практикува често, тя носи много здравни ползи. За съвременния обездвижен човек е

по-мотивираща

от чисто

механичните

упражнения,

защото е приятна, групова и изпълнявана сред природата.

За доста хора с хронични заболявания, както и за тези в напреднала възраст паневритмията може да е един от малкото възможни избори за здравословна и достъпна двигателна активност. За децата, младежите и хората на средна възраст тя също е полезна като добавка към други физически активности.

Научните изследвания през последните десетилетия сочат, че слушането на подходящата музика не само подобрява настроението, но повлиява цялостно здравето. Пеенето също има силен ефект върху здравето, а в паневритмията има и пеене.

Тя лекува и със силата на словото. В публикации се обсъжда как текстът на песните на паневритмията позитивира мислите и емоциите и вдъхновява. Доц. Михалкова посочва, че чрез текста в паневритмията са заложени позитивни програми, които подобряват психичното състояние в момента на изпълнението. От друга страна, по време на играта се извършва активна умствена дейност при свързване на съдържанието на песните с миналия опит на човека и активиране на волевите процеси за ново действено отношение към реалността.

Паневритмията лекува също чрез по-пълноценен контакт с природата и с приятели, а също с философията си, изразяваща един благотворен светоглед.

За механизмите, чрез които паневритмията действа благотворно на здравето, може да се прочете в моята книга “Паневритмия, здраве и благополучие”, която е достъпна в интернет. Там има резюмирани резултатите от много научни изследвания. Например началното обучение по паневритмия

намалява стреса,

тревожността,

агресивността и

депресивните

симптоми

А увеличава позитивните емоции, щастието, самооценката, оптимизма; повишава устойчивостта на стрес, повишава удовлетвореността от живота. Паневритмията намалява ролевите ограничения, причинени от физически и емоционални проблеми, тушира усещането на телесна болка, повишава емоционалното благополучие и виталността, работоспособността.

- Психоемоционалният ефект изглежда по-разбираем, но каква е ролята на упражненията върху физиката?

- Без паузите паневритмията осигурява около 60 минути движение в изправено положение. А времето минава неусетно, защото упражненията са разнообразни и ангажиращи вниманието. За хората над 60 г. обичайно е със средна интензивност и нейното практикуване от два или повече пъти седмично надвишава препоръчваното минимално ниво на физическа активност в тази възраст. Тя

тренира чудесно

равновесието

с упражнения,

при които краката и гръбначният стълб поемат тежестта на тялото, а е доказано, че това е решаващо за поддържане на самостоятелността и намаляване на риска от падания в най-късните години от живота.

- Може ли да играе роля на профилактика?

- Паневритмията е полезна за намаляване на риска за артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, затлъстяване, гръбначни изкривявания, остеопороза, диабет тип 2, неврози, депресия и др. Тя съдържа не по-малко от 5 различни компонента, за всеки от които е научно доказано, че самостоятелно успешно намалява депресивните симптоми.

Упражненията са много подходящи като физическа активност, прилагана като допълнение в лечението на високото кръвно, компенсирания диабет, след прекарани травми, при плоскостъпие, в периода на поддържане и вторична профилактика след сърдечен инфаркт и др.

- От значение ли е последователността на упражненията?

- Да, в системата от упражнения първите са по-лесни и изискват концентрация на вниманието. Подредени са и по смисъл, защото разказват една история за развитието на човешкото съзнание.

- Ако сравним във физически план йога и паневритмията, има ли “нашата” практика предимства?

- Двете са много различни, защото са плод на доста различни култури, отдалечени една от друга с няколко хиляди години. Приличат си, че и двете целят благотворно влияние върху цялостното състояние, а не само върху физическото.

Паневритмията усъвършенства уменията за партньорство и социалните умения, което йога като индивидуална практика, създадена в друга епоха в развитието на човечеството, не прави.

В проучване на проф. Матанова и д-р Янкова децата, обучавани по паневритмия, имат

подобрения

в областта на

социалното

функциониране,

за разлика от децата в контролната група. Авторите отбелязват, че инструментите за социално формиране в детската възраст са дефицитни в съвременната образователна система, а обучението по паневритмия е ефективно в това отношение.

Паневритмията предоставя много по-високи предизвикателства към когнитивната функция и съответно тренира повече способностите на човешкия интелект, което също много я отличава от йога. Философията на паневритмията приема, че човешкият ум трябва да се възпитава и развива, а не го смята за пречка в постигането на определено състояние на съзнанието, което често прави източната философия.

В паневритмията се прилага много целенасочено и мащабно трансформиращата и лечебна сила на изкуството, което също я отличава съществено от йога.

Паневритмията е създадена за урбанизираното съвременно общество, в което хората вече страдат психически и физически от липса на контакт с природата и нейните блага като по-чист и йонизиран въздух, слънчева светлина; хора, които се нуждаят от намаляване на стреса и възстановяване чрез контакта с гледките и звуците на природата. Затова паневритмията за разлика от йога изисква задължително практикуване сред красиво място в природна среда и помага. Тя е по-динамична практика, която може да се практикува успешно и в по-хладните дни от 22 март до 22 септември на открито сред природата и с това също е по-пригодена за практикуване в умерен и по-хладен климат, за разлика от йога.

Доказано е, че състоянието на здраве е свързано с ритмичността и синхрона на всички функции в нашия организъм. Основните циклични фактори в човешкия организъм са ритмичната смяна на деня с нощта, на лунните и слънчевите фази, на сезоните. Това значи, че космичните ритми дирижират ритъма на нашия живот, а паневритмията се нарича още космичен висш ритъм и е изцяло създадена и свързана с ритъма в природата. Всичко в нея е ритмично: като се започне от ритмичното редуване на 6 месеца практика и 6 месеца почивка, продължи се с ритмичното ѝ практикуване в рамките на деня или седмицата, ритмите на нейните музика и движения, на думите в песните и т.н. Паневритмията поддържа и възстановява човешкото здраве и чрез целенасочено внасяне на ритъм и синхронизиране с естествените природни ритми. Това не е налично при йога или поне не в такъв мащаб.

Авторът на паневритмията е придобил образованието си в края на XVIII век в християнска Европа и Америка. Петър Дънов е бил запознат добре със съвременната философия, но също така и с древната и изобщо с културното и философското развитие на Изтока и на Запада. Затова философията и практиката на паневритмията са по-пригодени за особеностите в светогледа, съзнанието и културата на съвременния западен човек, отколкото йога, базираща се на източния светоглед.

Паневритмията е създадена в културната среда на една европейска и християнска държава и е свързана с философия, която се базира на основните християнски идеи. Тя може би е

йогата на

Запада,

изградена върху основата на християнството, която известният психолог от миналия век Карл Юнг е очаквал да бъде създадена.

- В когнитивните дейности е аксиома, че колкото повече сетива участват, толкова по-трайно е запаметяването и по-ефективно използването. Валидно ли е за физическите активности?

- Разбира се. Освен това има физически активности, които ангажират значително както сетивата, така и когнитивните функции. Такива са по-сложните групови танци и колективните спортове, особено тези с топка като волейбол, баскетбол и футбол. При осъзнато практикуване на паневритмия мисленето е още по-разнообразно ангажирано в сравнение със споменатите активности. Паневритмията е практика, развиваща великолепно интелектуалните способности едновременно с благотворно повлияване на емоциите и социалните умения, за което има научно обяснение. Паневритмията е групова двигателна активност, за чието изпълнение е нужно координиране на собственото поведение с изключително много динамично променящи се фактори. Движенията са много разнообразни и задължително се синхронизират със също толкова разнообразна музика, съобразяват се с партньор и се ръководят от поетичен текст – често се налага смяна на изпълняваните движения в средата на дадено упражнение и тогава най-лесно се ръководим кога започва новото движение от думите на паневритмичните песни. Има още и много фактори и дори геометрия, които изискват внимание и активират мисленето.

Във висшата си степен на майсторство изпълнението на паневритмията е предизвикателство и за най-интелигентните хора. Изследване в моя дисертационен труд показа, че обучението по паневритмия подобрява както физическия, така и психическия компонент на субективното здраве. Научни трудове върху паневритмията установяват още, че при всички деца се развиват паметта, въображението, вниманието, уменията за партньорство и групова работа, намаляват тревожността и агресията. Началното обучение по паневритмия дори при деца с изоставане в интелектуалното развитие оказва положително влияние върху тях.

- Една от най-разпространените концепции за връзката между спорта и отслабването залага на аеробните занимания, паневритмията има ли такъв ефект?

- Паневритмията е аеробно занимание. За по-младите и по-здрави хора тя е с ниска интензивност, за хора с по-ограничен аеробен капацитет – тези, които водят заседнал начин на живот, принудително обездвижени или ограничени във физическата си активност заради болести, и при хора в късната възраст се очаква да е със средна или висока интензивност. При универсална продължителност - около 70-80 минути,

изразходването

на калории се

осигурява и от

по-голямата

продължителност

Практикуването на паневритмия често е значителна първа стъпка към по-голям енергиен разход за част от хората със заседнал начин на живот или с хронични заболявания. В същото време намаляват отрицателните емоции, тревожността и депресивните симптоми, което би могло да е от полза за повлияване на някои психически причини за прекомерния калориен прием.

Както всяка друга физическа активност паневритмията не е магическа пръчица за отслабване, но при редовно практикуване тя може да бъде много полезна в профилактиката и цялостния подход за лечение на леките и средните по тежест случаи на наднорменото тегло.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

"Левски" ударно чисти дълговете си. Целта пред ръкодоството на "сините" е след Нова година да падне запора над всички клубни сметки. "До края на годината всичко ще бъде изчистено - заяви изпълнителният директор Павел Колев. - Истината е, че ние и в момента дишаме спокойно финансово. "Левски" е един от най-коректните платци не само на държавата

Рафаел Надал вдигна приказна сватба с половинката си Мария Франсиска Перейо. След 14-годишна връзка двамата се ожениха в събота. Церемонията бе проведена в имението-крепост La Fortaleza. По желание на младоженците сватбата бе обвита в пълна секретност, за да могат двамата да се порадват на уединението си

Скромна на вид 51-годишна пловдивчанка се оказа сред най-издирваните жени в Европа. В рамките на няколко години Радина Жечева успява да прибере спестяванията на десетки хора от цялата страна. Докато прокуратурата се накани да реагира, измамничката си плюе на петите и няма как да излежи 5-годишната си присъда