Ставното протезиране помага да си върнете активния живот

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/7185537 www.24chasa.bg

Д-р Владимир Иванов е завеждащ отделението по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Софиямед“. Топспециалистът трупа опит на различни позиции в структурата на Военно медицинска академия, като от 2004 г. е началник отделение КОТРХ. Придобива правоспособност „Ендопротезиране на стави“ в Медицинския университет в София и притежава свидетелство за правоспособност за диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол.

Д-р Иванов е завършил десетки курсове и мастъркласове по опративно лечение на фрактурите, ендопротезиране реендопротезиране на стави в Швейцария, Австрия, Германия, Словения, Великобритания, Испания, Гърция, Полша, Италия и България.

- Д-р Иванов, какво представлява ставното протезиране като интервенция в ортопедията и кога е препоръчителна?

- Ставното протезиране е хирургична замяна на увредени хрущялни повърхности на ставите с изкуствени компоненти. Протезирането на тазобедрената става е признато за най-успешната хирургична интервенция в ортопедията.

Ставно протезиране може да се извърши на много стави. Най-голямо приложение обаче има при тазобедрена, колянна и раменна стави. При показания на протезиране подлежат и лакътна, глезенна и дори стави на пръсти на ръката.

- Кога се стига до ставно протезиране? Какви са симптомите?

- Основната причина за ендопротезиране е увреда на анатомията на ставата. Тези увреди се дължат на ортопедични, системни заболявания, травматични увреди (вътреставни счупвания; мекотъканни увреди в ставите или около ставите) и развитие на туморни процеси.

Основните оплаквания на пациентите са болки в засегнатата става и ограничени движения. На по-късен етап се появаява деформация на ставата, която невинаги е забележима от болния. Настъпва и отслабване на мускулатурата около ставата, с което се уврежда допълнително функцията й.

Целта на протезирането е да се премахне болковият симптом, да се възстанови функцията на ставата за възможно по-дълъг период от време.

- Как протича самата интервенция, лесно ли се понася от пациентите?

- Оперативното лечение се извършва под анестезия (регионална или обща). В следоперативния период болният се изправя още на следващия следоперативен ден и провежда целенасочена рехабилитация за постигане на обем на движение в оперираната става и заздравяване на мускулатурата на крайника. При болни, подлежащи на планова оперативна намеса, предоперативната рехабилиотация е от голямо значение за постигане на по-добър краен резултат.

В момента се използват импланти с циментна и механична фиксация, като и двата типа имат своите показания и преимущества. Повърхностите на ставни компоненти са покрити със специални покрития с цел по-добър контакт и прорастване на костта в импланта. Голяма част от тях са от титаниева сплав, позволяваща извършване на ЯМР на пациенти, нуждаещи се от такова изследване при възникване на заболяване.

- А какви са новостите?

- Съвременен подход в момента е изработването на индивидуални компоненти на протезите или изработването на специфични за пациента инструменти с цел по-добро анатомично наподобяване на ендопротезата на естествената става.

- Има ли усложнения и в какво се изразяват? Как да се предпазим от тях?

- За съжаление ставното протезиране е съпроводено и с усложнения. Такива са „разхлабване“ на ставните компоненти, септично усложнение, счупвания на костите около ставите поради травматизъм. Има и други усложнения, които са по-рядко срещани или са специфични за дадена протеза.

Усложненията не представляват висок процент при тези оперативни намеси, но е същественно да бъдат диагностицирани навреме и да бъдат лекувани адекватно. От съществено значение поради тези причини е извършването на регулярни контролни прегледи при опериралия хирург.

- Има ли задължителни неща, които трябва да направят пациентите, преминали ставно протезиране?

- Извършването на целенасочена рехабилитация в следоперативния период е съществена част от оперативния процес. Целта на рехабилитацията е да приучи пациента с новото усещане за протезата, да възстанови отслабената мускулатура на крайника и да подобри обема на движение на оперираната става. Правилно проведена рехабилтацията води пациента до ранно връщане към трудовото ежедневие и социален живот. При пациенти, изпълняващи трудови задължения, протезирането позволява завръщане на работното място в рамките на 2 до 6 месеца. Определени ограничения има за хората, изпълняващи тежък физически труд. При възрастни хора протезирането прави възможно самостоятелното обслужване и подържане на социалните контакти.