Д-р Красимира Чемишанска: Биотехнологиите дават възможност за лечение според индивидуалната ДНК

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/7897035 www.24chasa.bg

Откриването на връзките между мутация, ген и заболяване скъсява пътя на новите лекарства до пациента, казва д-р Красимира Чемишанска, изпълнителен директор на AMGEN за България – една от водещите биотехнологични компании в света. Завършила е медицина в МУ - София. Има магистърска степен по бизнес администрация, General Management на City University of Seattle и International Business School. Започва кариерата си в областта на клиничната имунология, след което добива повече от 20 години опит във водещи мултинационални фармацевтични компании. Председател е на Управителния съвет на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM). От 2015 г. до началото на 2019 г. е президент на AmCham. Почетен член е на Съвета на Европейската бизнес общност и е носител на престижния Certificate of Appreciation на правителството на САЩ.

- Д-р Чемишанска, през последното десетилетие биотехнологиите навлизат все повече в медицината. На какво се дължи това и как реално те лекуват?

- Биотехнологиите в медицината следват напредъка в разбирането на човешката биология, което разкрива нови възможности пред учените, като клонирането на първите гени например или създаването и използването на моноклонални антитела в лечението на пациенти.

В момента науката е стигнала до завидни нива на познание, позволяващи определени гени да бъдат свързани с конкретни заболявания. Това дава огромни възможности за развитие на персонализираната медицина - чрез диагностични биомаркери се отчита дали пациентът има съответната мутация в конкретния ген, както и дали е подходящ за таргетна терапия, наричана още персонализирана или прецизна, именно заради индивидуалния подход към пациента.

- Това означава ли лечение, което е съобразено с особеностите на всеки човек?

- Да, таргетната терапия дава възможност за лечение според индивидуалното ДНК.

В областта на онкологията например има имуноонкологични агенти, които са изключително прецизни. Те

успяват да уловят

и “инструктират”

нашите имунни

клетки - Т-клетките, които защитават организма, и да ги накарат да “убиват” определен тип ракови клетки. Като една от водещите биотехнологични компании в света, “Амджен” разработва цяла платформа с нова генерация имунологични агенти за лечение на онкохематологични заболявания и солидни тумори.

- На какъв етап са тези лекарства, пациентите имат ли достъп до тях?

- Такива агенти вече са регистрирани в Европа и първата подобна терапия се прилага в България. Тя е за остра левкемия за възрастни и млади пациенти. Въпреки някои затруднения и забавяния в регулаторен и реимбурсен аспект, българските пациенти имат достъп до почти всички иновативни терапии на компанията, регистрирани в Европа, което е важно предимство.

- Какви са иновациите за социално значимите заболявания, като сърдечносъдовите например?

- Сърдечносъдовите заболявания са първа причина за смъртност в света - по данни жертвите наброяват 17 милиона годишно. Отлаганията на така наречения лош холестерол в кръвоносните съдове води до повишен риск от сърдечносъдови инциденти. Понякога това има фамилен характер и се обуславя от определени гени, като принципът отново е таргетиране на определена част от веригата, която разгражда холестерола и води до намаляването му. Такава терапия се прилага и у нас.

- Колко време и средства са нужни, за да може едно лекарство да стигне до употреба в медицинската практика?

- За да достигнат до употреба, всички лекарства преминават през сериозни клинични проучвания, които доказват тяхната ефективност и безопасност. Средната продължителност на процеса от идентифицирането на сигналния път до преминаване през одобрение от регулаторните органи и влизане в употреба, е около 13-14 години. С развитието на новите технологии обаче, този период все повече намалява. Въз основа на изследване на човешкия геном и неговото секвениране се обработват

огромни бази данни

с генетични карти на

милиони пациенти

По този начин се търсят редки мутации и съответно изявата им в клиничната картина. Така се открива връзката между мутация - ген - заболяване и това води до значително скъсяване на първите етапи от проучванията на едно ново лекарство и ще ускори регулаторното му одобрение и влизане в клинична употреба.

Другата много важна част от въвеждането на едно лекарство за употреба са инвестициите, като те са наистина колосални - в порядъка на 2-3 милиарда долара. “Амджен” инвестира около 20% от своя годишен оборот в развитието на науката и нови лекарствени открития.

- Атрактивна ли е България за клинични проучвания на лекарства и какъв е опитът на вашата компания у нас?

- Международната програма за клинични проучвания на “Амджен” стартира преди 15 години в страната ни и до днес България заема ключова позиция в челната двадесетица за цял свят. Към момента имаме над 20 действащи клинични проучвания в страната, осигуряващи сериозни и устойчиви инвестиции в тази сфера. Това безспорно носи огромни ползи за България като директни инвестиции в здравеопазването – осигуряване на най-новите лекарства, апаратура и досег на българските лекари до последните достижения на науката и лекарствената терапия.

Клиничните

проучвания

осигуряват достъп

до иновативно и

висококачествено

лечение

на пациентите, без значение от здравноосигурителния им статус, в контролирана среда. За българските лекари пък проучванията дават възможност за натрупване на сериозен опит с нови технологии, повишаване на квалификацията и работа в международни екипи от водещи специалисти в съответната терапевтична област по всички утвърдени стандарти за добра клинична практика.

- Като водеща биофармацевтична компания наблюдавате ли нарастване на дела на биотехнологичните лекарства у нас?

- Тази тенденция е факт и в България. Изследването на биологичните процеси открива нови възможности за лечението на много заболявания, които в момента се смятат за нелечими. Сега те са само около 20% от всички лекарства, но

се очаква всеки

4 от 5 нови

молекули да са

биотехнологични

Това е свързано и със сериозни предизвикателства за иновативните компании. От една страна, необходимост от огромни инвестиции в научна и развойна дейност за създаване на нови, ефективни лекарства, и от друга, осигуряване на достъп на пациентите до тези терапии от здравните институции и фондове.

- Най-голямата биотехнологична компания в света отбеляза тази година 10 години на българския пазар. Как се разви “Амджен България” за този период?

- През последните 10 години ние се стремим

новите открития и

концепции за лечение

да достигат

максимално бързо

до българската медицинска общност, от една страна, а от друга, да осигурим достъпа на българските пациенти до последните достижения на биотехнологиите в медицината.

Паралелно с това не сме спирали да развиваме и екипа си от висококвалифицирани и мотивирани специалисти. Не мога да не отбележа един от безспорните успехи на “Амджен България” - престижния сертификат на Тор Employers Institute, с който се отличават най-добрите работодатели. Компанията ни го получи три пъти за изключително добрите условия на труд и развитието на екипа.