Във ВМА доказват хепатит С безболезнено и без биопсия

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/7972165 www.24chasa.bg
Изследването отнема 10 минути. Голямото му предимство е, че позволява при пациентите с хронични хепатити периодично да се контролира състоянието на чернодробната фиброза.

Изследването се заплаща от здравната каса

Хепатит С е заразно вирусно заболяване, което засяга главно черния дроб и ако не се лекува, може да доведе до сериозни увреждания на органа, включително цироза и рак. По официални данни българите, инфектирани с хепатит С вирус, са около 77 000, но малко над 67 000 не знаят,че са носители, предупреждават лекарите. Една от причините за това е, че дълго време заболяването протича безсимптомно.

В България от 2016 г. се прилага революционно лечение, което в 90% от случаите води до пълно излекуване в рамките на 12 седмици, но ако болестта е установена навреме. То се заплаща напълно от здравната каса, но преди да се започне, е необходима специфична диагностика за установяване на вируса в кръвта и определяне на степента на чернодробна увреда.

Досега чернодробната биопсия беше задължителен метод за диагностика на заболяването и условие на касата, за да започне лечението. Тя обаче е инвазивен, относително рисков метод за преценка на възпалителните промени и най-вече степента на фиброзиране на черния дроб. Навлизането на новите, неинвазивни методи на диагностициране на болестните промени в черния дроб при пациенти с хронична С инфекция и новите терапевтични схеми с т.нар. директно действащи антивирусни средства практически обезсмислиха необходимостта от чернодробна биопсия. При тези методи диагностиката се основава на лабораторни изследвания (скорови индекси) и ехографско изследване на плътността на черния дроб, а методът се нарича еластография. У нас той се прилага от няколко години, но в малко болници и рядко именно заради изискването на касата да бъде направена биопсия.

От 1 октомври обаче влезе в сила нова наредба на НЗОК, която приема за абсолютно релевантни резултатите, получени от еластографията и лабораторните изследвания. Резултатите, характеризиращи хепатит С вирусната инфекция, се приемат за валидни, ако са направени в лечебни заведения, които имат сертифицирани лаборатории за изследване на вируса на хепатит С. В България има само две такива лаборатории, една от които се намира във ВМА. Клиниката по гастроентерология на ВМА разполага с последно поколение апаратура за неинвазивно диагностициране на всички видове хепатитни вирусни инфекции, включително и хепатит С.

“Тя ни позволява да бъдем абсолютно категорични и точни в определянето на причинителя на заболяването . Базирана е на т.нар. ПСР, абревиатурата е от английски език (polymerase chain reaction), и идва от процеса на изследване на определени генетични секвенции, които са типични за дадения вирус. Освен това с апаратурата можем да определим и колко копия от вируса се съдържат в единица обем кръв. Това има важно значение за прогнозата и лечението на тези пациенти”, обясни началникът на клиниката проф. Крум Кацаров. 

Другият апарат - ехографският, оценява степента на увреда на черния дроб, на фиброзата (уплътняването на черния дроб) и на стеатозата (омазняването на черния дроб).

“Фиброзата е индикатор за стадия на заболяването, т.е. за прехода от здрав дроб към различните типове хепатитни промени до цироза включително. Има корелация между степента на фиброзата и стадия на сътветното заболяване. Колкото по-висока е фиброзата, която е 4 степени - от f0 до f4, толкова по-напреднало е заболяването”, каза още проф. Кацаров.

Самото изследване почива на ехографския принцип, базиран на свойствата на ултразвуковите вълни. За плътността на черния дроб се съди по скоростта на преминаване на вълните през чернодробния паренхим. Правят се т. нар. шотове на определено място, където видимостта към черния дроб е най-добра, като трябва да са поне 10 на брой. Средното аритметично, което се получава от тези 10 “шота”, дава представа за плътността, основен компонент на която е фиброзата.

Изследването трае 10 минути, безболезнено е и не създава дискомфорт. Квалифицираните ехографисти, каквито са повечето хепатолози, бързо усвояват метода. Факт е, че в страните, в които лекарският труд се цени, тази методика се изпълнява технически и от обучени сестри.

По-голямото му предимство е, че спестява на пациентите с хронични хепатити неудобството и рисковете от извършването на чернодробна биопсия и позволява периодично да се контролира състоянието на чернодробната фиброза. Изследването на вирусната С репликация, както и ехографският контрол на заболяването се поемат от НЗОК през съответните клинични пътеки.

“В съвременната медицина тенденцията е да се избягват инвазивните методи, когато това е възможно и не е свързано с диагностични и терапевтични компромиси. Биопсията е инвазивно изследване и като такова е съпроводено с болка, страх, както и възможни усложнения. Въпреки това тя остава “златен стандарт” и ако другото изследване покаже съмнение за допълнително заболяване, което ангажира черния дроб, тогава трябва да направим и хистологична оценка. Има туморни, както и по-особени инфекциозни заболявания, например лайшманиоза, които ангажират черния дроб и мимикрират хронично чернодробно заболяване. Установяването на съпътстващо заболяване може да промени профила и начина на лечение, защото трябва да се комбинират два или повече терапевтични метода. Има състояния, които са относително противопоказани за лечение на вирусната С-инфекция. И ако всичко това трябва да се докаже чрез биопсия, тогава се прави”, обясни проф. Кацаров.