Дават експериментално лечение на болните без алтернатива

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/8063770 www.24chasa.bg
То ще се назначава от лекарска комисия, която ще следи влиянието му върху пациента.

 Допълнително плащане в болниците - само за по-добри битови условия, обслужване и избор на лекар и екип

Който пиян или дрогиран увреди своето или чуждо здраве, ще възстановява разходите за лечението

На пациенти, които страдат от заболяване, за което липсва алтернатива за лечение или всички възможни налични не са повлияли, лекарите вече ще могат

да изписват

лекарства, за

които все още

няма пълни

данни, че могат

да повлияят

Това са медикаменти, минали клинични проучвани и разрешени за употреба и у нас, които обаче ще бъдат прилагани за заболяване, което не присъства в характеристиката им с показания. Условието за това обаче е да има достатъчно научни показания за ефекта им в този случай.

Тази промяна влиза в проект за изменение на закона за лекарствата, предлаган и внесен в парламента от Министерския съвет.

За промяната настояват от години лекарите у нас, защото така се разширяват възможностите за лечение при болни без алтернатива.

Когато се прилагат за цели извън одобрените с кратката характеристика на лекарствения продукт показания обаче, тези медикаменти

не могат да се

заплащат

с публични

средства,

е разписано в законопроекта.

Иначе медикаментите ще се предписват от комисия от трима лекари от болница. Те трябва да са с призната специалност по профила на заболяването и да мотивират даденото предписание. Лечението ще се провежда в същата болница след получаване на

писменото

информирано

съгласие

на пациента

Всеки етап от лечението ще се проследява и документира от лекарите от комисията, които носят отговорност за провеждането му. Те ще дават информация за това на агенция “Медицински надзор” и агенцията по лекарствата.

През закона за лекарствата се правят промени и в Закона за здравното осигуряване, с които се разписват изричните случаи, в които болниците могат да искат допълнително заплащане от пациентите. Промените идват след скандалните разкрития за хиляди левове, искани от пациенти под всякакъв претекст. Данните изнесоха застрахователни дружества, чиито клиенти искат от тях да им възстановят направените харчове в болниците.

Сега строго се разписва, че искане на доплащане може да става само за предоставяне на по-добри битови условия, допълнително обслужване и избор на лекар и екип.

“По този начин се спомага за разрешаването на дългогодишния проблем с нерегламентираните плащания на пациентите за оказваната им медицинска помощ в рамките на задължителното здравно осигуряване и свързаните с нея допълнителни услуги, които те ползват срещу заплащане”, пише в мотивите към проекта.

И друга предизвикала бурен обществен отзвук промяна е записана в този проект - че ако дадено лице умишлено е увредило своето или здравето на друг, включително и след употреба на алкохол или наркотици, ще бъде задължено да възстановява на касата средствата, които тя е заплатила за съответното лечение.

“Въпреки че тази разпоредба действа от 1999 г.,

не се прилага

поради липса

на механизми

Именно затова се налага нейното прецизиране и усъвършенстване”, се посочва в мотивите.

Много промени се правят и по отношение на контрола и дейността на аптеките. На първо място отново се регламентира създаването на Национална аптечна карта, с която ще се определят потребностите на населението от достъп до лекарства, осигурявани от аптеки. Там, където се установи недостиг, наличните собственици на аптеки ще бъдат стимулирани да разкриват още, като ще им се предоставят облекчени условия за това.

Освен това изрично се забранява и възможността един и същ търговец да притежава едновременно разрешение за търговия на дребно, т.е. да е собственик на аптека, и разрешение за търговия на едро с лекарства, т.е. да е дистрибутор. Целта е да се осигури конкуренция между участниците на пазара.