Съвременните лекарства и екипната работа на лекарите правят ранно открития рак на гърдата лечим и управляем

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/9664500 www.24chasa.bg
Доц. д-р Желязко Арабаджиев

Това казва доц. д-р Желязко Арабаджиев, началник на отделението по медицинска онкология в болница „Аджибадем Сити Клиник Токуда“.

Доц. Арабаджиев има образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Онкология“, дисертационният му труд е в областта на лечението на рак на гърдата. Специализирал е във водещи клиники по онкология в Израел, Белгия, Италия и Германия. Автор и съавтор на повече от 50 публикации в национални и международни специализирани научни списания. Клиничните му интереси са в областта рак на гърда, рак на простата, рак на белите дробове, с фокус върху ролята на имунната система и имунният отговор при лечението на онкологичните заболявания, таргетна терапия и персонализирана медицина. Автор на две книги „Имунотерапия и лечение на рак на гърдата“ и „Лекарствена токсичност от имунотерапия при лечението на онкологичните заболявания“. Член на лигата на „Лекарите, на които вярваме“ - ежегодна инициатива на вестник „24 часа“

Доц. Арабаджиев отговаря на въпросите на екипа на „Продължавам напред“, информационна кампания, организирана от сдружение „Избери България“.

- Какво е отражението на пандемията върху желанието на пациентите да търсят онкологична помощ?

- Ситуацията е много динамична. В началото имахме опасението, че всички пациенти с онкологични заболявания, особено тези лекуващи се с химиотерапия, може би имат понижен имунитет, като съответно процентът на заразяване ще бъде по-висок при тях поради тази причина. Почти година по-късно ние сме малко по-спокойни, тъй като познаваме КОВИД инфекцията по-добре и нейното протичане. Пациентите също са добре информирани относно това как да се предпазват, какви мерки да взимат, за да не допускат заразяване, от друга страна лекарите и медицинския персонал в онкологичните отделения в голяма степен се ваксинираха срещу КОВИД. В началото на пандемията много пациенти пропускаха курсове от лечението си, отказваха да дойдат за диагностика поради страх от заразяване в болниците. Сега, година по-късно сякаш сме привикнали към ситуацията, не се наблюдава отлив от пациенти, нито забавено или прекъснато лечение.

- Какви са съвременните възможности на медицината за успешно лечение на рак на гърдата?

- Възможностите за лечение на рак на гърдата през последните 20 години се увеличиха значително и успехите в лечението - също. Отдавна вече не разглеждаме рака на гърдата като солитарно, тоест еднородно заболяване. Сега съществуват отделните подгрупи на рака на гърдата с характеристики, които определят какво лечение ще получи всеки пациент.

С новите лекарствени възможности се увеличи преживяемостта на пациентите с рак на гърдата и се измести фокусът от хирургичното лечение. Не казвам, че хирургията няма място при лечението на рак на гърдата, но има случаи, при които тя не е първото избрано средство. Все повече е застъпен подходът с предоперативното (неоадювантно) лекарствено лечение, особено в случаите с HER2 свръхекспресиращ вид на рака и туморната формация с по-големи размери или когато лимфните възли са засегнати от метастази. В тези случаи е добре пациентът да бъде насочен към медицински (лекарствен) онколог, да бъдат проведени курсове на предоперативна лекарствена терапия, и последващо оперативно лечение. С предоперативната химио и биологична терапия размерът на тумора може да бъде намален и да бъдат унищожени метастазите в лимфните възли, което позволява органосъхраняваща операция, вместо цялостно премахване на гърдата и запазване на лимфният дренаж на крайника от засегната страна.

Ето защо, посланието ми е , че невинаги хирургията е първият лечебен метод за рак на гърдата и пациентките трябва да търсят мнението на медицински (лекарствен) онколог преди да предприемат хирургична интервенция.

- Кой трябва да посъветва пациентите кое е подходящото за тях лечение?

- Лечението на онкологичните пациенти трябва да се определя от мултидисциплинарен екип. Той е съставен от медицински онколог, патолог, лъчетерапевт, образен диагностик, хирург, а понякога и от психотерапевт и социален работник дори. Най-добре е мултидисциплинарния екип да е в една болница. В този смисъл комплексността, която пациента получава там му осигурява комфорта всички процедури - лекарствено лечение, хиругично лечение, лъчелечение и проследяване да се провеждат на едно място. За съжаление, сега има онкологични звена, които предлагат една терапевтична модалност на едно място, а за друга пациентите се изпращат в друго болнично заведение, като така се застрашава континиума на грижите за онкоболния. Специалистите в мултидисциплинарния екип са длъжни да съобразят характеристиките на тумора, стадия на рака е и какви рискови фактори има за жената и след това да съставят план за лечение.

Тук е дефицитът , защото много често пациентите с рак на гърдата предприемат незабавна оперативна интервенция. Пациентите се съгласяват с предложената им операция, тъй като са подложени на тежък стрес и страх от поставената диагноза рак на гърдата, имат притеснения, че губят време докато туморът расте и се разпространява. Дори, когато се намеси медицинският онколог и се обоснове, че пациентът е за предоперативно лечение, което може да намали тумора, да стопи метастазите в лимфните възли, пациентът страхуващ се от страничните ефекти на химиотерапията и времето на предоперативното лечение, предпочита да се подложи директно на операция. Този начин на мислене трябва да бъде преодолян и това минава през мултидисциплинарния подход в обсъждане на различните терапевтични модалности и правилното им последователно приложение.

- Какъв общовалиден съвет бихте отправили към жените и пациентите с рак на гърдата?

- Нека жените, които имат рискови фактор, например - фамилна обремененост, дълговременен прием на естроген-съдържащи лекарствени продукти или многократни овариални стимулации, дори и такива, които са имали травми в гърдите например, да обръщат особено внимание на всяка промяна в гърдите си и незабавно да потърсят консултация със специалист. Препоръчително е веднъж годишно да правят профилактичен преглед включващ и образно проследяване с ехография, мамография или друг метод по преценка на специалист за състоянието на гърдите, както и гинекологичен преглед. А тези, които вече са диагностицирани – трябва да намерят добър лекарствен онколог по две причини. Първо защото 80 процента от лечението на рака е с лекарства и второ, защото това е специалистът, който провежда 5-годишното проследяване - срок, в който е възможно да настъпи рецидив или прогресия на онкологичното заболяване .

Към момента, благодарение на напредъка на лекарствените възможности и мултидисциплинарното обсъждане на пациентите, диагностициран в ранен стадий ракът на гърдата е напълно лечим, а в напредналите случаи е добре управляем.

Повече за кампанията можете да научите на https://www.facebook.com/prodaljavamnapred