Вирус-неутрализиращите антитела при преболедувалите COVID-19

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/9666590 www.24chasa.bg

В авторитетната международна научна литература (Cell Press, Nature Magazine, Science Magazine) се натрупват все повече безспорни доказателства за ролята на т. нар. вирус-неутрализиращи антитела (NАbs) и тяхната връзка с ефикасността на придобития имунитет от COVID-19 след преболедуването. Лицата, които са преболедували могат да бъдат разделени на няколко категории: между 15 и 30 % от хората преминават COVID-19 безсимптомно.* Към втората категория спадат т. нар. олигосимптомни пациенти с лека неразположеност и грипоподобно състояние. Следва групата на среднотежките случаи, при които се налага хоспитализация, и тежките форми, които могат да имат летален изход. За всички категории е важно дали са се образували протективни вирус-неутрализиращи антитела.

Това е първата защитна бариера срещу вируса, а именно неговата неутрализация и блокирането на пътя му към клетката чрез изработените в хода на заболяването неутрализиращи антитела, които се синтезират от В-клетките на имунната ни система.

Тези вирус-неутрализиращи антитела са само малка част от антителата срещу SARS-CoV-2, които могат да бъдат установени чрез кръвен тест от 8-ия ден от появата на симптомите с пик средно до 20-ия ден. Особеното при тях е способността им да се свързват към специфична структура на шипестия S-гликопротеин на коронавируса, известна още като рецептор-свързващ домейн (RBD), и по този начин да блокират неговото навлизане в клетката. Именно тези вирус-неутрализращи антитела са функционално активните „полезни“ защитни молекули, които ви предпазват от инфектиране и служат като маркер за оценка на хуморалния ви имунитет – имунитетът, който се развива след преболедуването. С други думи – ако вече сте преболедували COVID-19, вирус-неутрализиращите антитела са критерият, по който бива измерван ефективният имунитет, който сте генерирали.

Масовите лабораторни тестове за количествено определяне на антитела IgG при пациенти след преболедуване използват различни технологии на детекция за различните производители, като само отчитат количествено присъствието на IgG-антителата без да разграничават протективните вирус-неутрализращи антитела от антителата, които са насочени към други части на протеините на вируса (в това число и S1 протеинът), и които нямат отношение към навлизането на вируса в клетката. Такива например могат да бъдат антителата IgG, насочени към обвивката на вируса, която е известна като нуклеокапсид, или към други структурни протеини на вируса.

GenScript® е американска биотехнологична компания, която е патентовала и регистрирала своя продукт cPass™ SARS-CoV-2 Virus Neutralizing Antibody тест за оценка на вирус-неутрализиращите антитела в пациентски кръвен серум или плазма и единственият одобрен тест с предназначение за установяване на вирус-неутрализиращи антитела от Американската Агенция по храни и лекарства (FDA) и Европейските CE-IVD регулаторни органи за ин витро диагностични медицински изделия. За всички останали налични тестове FDA декларира само и единствено установяването на антитела като съпътстващ серологичен маркер за преминала инфекция или като помощна диагностика за COVID-19.

cPass™ работи с кръвна проба и отчита присъствието само на вирус-неутрализиращите антитела, като ги различава от останалите от клас IgG в серума на пациента, които нямат такава протективна стойност. Логично това е и единственият в страната FDA-лицензиран тест с това предназначение. cPass™ имитира свързването на вируса SARS-CoV-2 към неговия естествен рецептор в човешката клетка АСЕ-2 и как присъствието на вирус-неутрализиращите антитела, насочени точно срещу RBD в серума на пациента повлияват това.

Във вирусологичната практика златният стандарт, по който се извършва оценката на неутрализиращата ефективност на антителата към вирусите, се осъществява в строго обособени лаборатории, като се работи с клетъчни линии и живи вируси.

cPass™ показва 100% съответствие с този стандарт (известен още като PRNT). Високи стойности на общи IgG-антитела не е равносилно на високи нива на вирус-неутрализиращи антитела. При тестването с cPass™ SARS-CoV-2 Virus Neutralizing Antibody на GenScript и положителен резултат в проценти (над 30%), това означава присъствие на вирус-неутрализиращи антитела и се наблюдава при голяма част от преболедувалите индивиди. Така резултатът от cPass™ не само представя количествено вирус-неутрализиращите антитела, но също така дава информация за афинитета им към рецептора ACE-2, от където започва инфекцията на клетъчно ниво. Отрицателен резултат от теста (стойности под 30%) индикира липсата на тези антитела след възстановяването от COVID-19, или те са в много малка концентрация под лимита на детекция на теста, и така има вероятност пациентът да бъде заразен. В този случай това е много добра индикация за необходимост от ваксиниране. Така на индивидуално ниво, само с един тест, може да бъде оценена ефективността на хуморалния имунитет след преболедуването.

Може би най-важният въпрос при хората, които са преминали COVID-19, e колко дълго след възстановяването циркулират тези протективни антитела.

Стойностите на вирус-неутрализиращите антитела показват тенденции към понижаване във времето, което е индивидуално за всеки преболедувал пациент и може да бъде много важен ориентир за необходимостта от своевременно поставяне на ваксината.**

Според едно от последните проучвания, проведено сред 164 преболедували COVID19, 12% от изследваната група никога дори не генерират вирус-неутрализиращи антитела до 180-ия ден в хода на периодично тестване за вирусна неутрализация. Динамиката в количествата на вирус-неутрализиращите антитела при проучването е провеждана с теста cPass™ на GenScript.***

В някои от страните на Западна Европа вече има разпоредби, които изискват лабораторен тест с положителен резултат /над 30%/ от теста за вирус-неутрализиращи антитела срещу SARS-CoV-2 по подобие на RT-PCR теста.

Тестът на GenScript® cPass™ може да бъде направен в следните лаборатории за територията на София и страната.

*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7608887/

**https://www.nature.com/articles/s41467-020-20247-4

*** https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00025-2/fulltext